SAMFERDSEL

Kanskje blir det kaos

Leif Haaland
13. mars 2002 - 11:08

Noen fordeler man ville oppnå ved å flytte Norges Varemesse fra Sjølyst til Lillestrøm, var gode parkeringsmuligheter og lett adkomst med tog, buss og privatbil.

Asplan Viak AS var konsulenter på trafikkforholdene og anslo behovet for parkeringsplasser til over 2600 for de største messene. På området blir det plass til 2150 biler, mens resten må parkere lokalt. Selve trafikken til og fra messeområdet kan bli 14.900 personturer og 7560 biler hvert virkedøgn.

Direktør Morten Myhre i Norges Varemesse opplyser at det blir nok plasser fra mars 2003. Messen har avtale med NSB om å få tilgang til 800 parkeringsplasser NSB nå bygger ved jernbanen.

Overbelastning

Messetrafikken vil føre til stor overbelastning i kryssene på begge sidene av Nitelva. På Rv 159 over Nitelva kjører 25.100 biler hver arbeidsdag. På Skøyen besøkte i snitt 3570 messa daglig. De største utstillingene hadde opp til 10.700 besøkende på fredager og nesten 13.000 på lørdager.

Allerede i dag danner rushtrafikken gjennom Rælingstunnelen kø. Lokalbefolkningen frykter at tunnelen blir en skikkelig flaskehals når messetrafikken kommer i tillegg. Ikke minst gruer de seg til de store messene, selv om en del trafikk vil komme over Hvam fra nord.

Men Myhre påpeker at trafikken til messen går i motsatt retning av vanlig rushtrafikk. I tillegg starter messene litt senere enn hovedrushet - publikumsmessene først i 12-13-tiden.

Skilting avvist

Norges Varemesse har søkt veikontorene i Oslo og Akershus om ekstern skilting fra E6 til Rv169 fra syd og ved Skedsmokorset fra nord. Det ville ikke Oslo vegkontor gå med på.

Men vegkontoret gikk med på å sette opp et nytt skilt ved Karihaugen som viste avkjørsel fra E6 til Lillestrøm. Dermed ledes trafikken mot messeområdet langs enkleste innfartsvei. I Lillestrøm skal dessuten skilting hindre unødig trafikk gjennom sentrum.

- Trafikken kommer nok i hovedsak til å gå over Rælingsbrua og gjennom den nye Rælingstunnelen, sier Harald Larsen ved Asplan Viak.