MENINGER

Kan vi vente lenger?

19. mai 2004 - 13:00

VI FINNER PCB i større og mindre konsentrasjoner over alt. Havner og fjorder blir forurenset av dumping av snø og fra bunnstoff på båter. I byer og tettbygde strøk finnes det bygninger og forurenset grunn som inneholder giften.

1200 tonn av det giftige stoffet har vært i bruk i Norge, og ekspertene antar at det fremdeles finnes 450 tonn igjen i omgivelsene rundt oss. Det gjenstår blant annet å samle inn 100 tonn PCB i kondensatorer i norske lysarmaturer. En kondensator inneholder nok PCB til å forgifte 30 millioner liter drikkevann. Når vi vet at PCB kan gi alvorlige skader på hud og lever samt påvirke nervesystem og formeringsevne, er det all grunn til å være bekymret.

For 90 år siden fantes det ikke PCB. Nå finnes det overalt. Produksjonsavfall og spesialavfall - nå farlig avfall - har opp gjennom tidene bare blitt dumpet på fyllinga. Dette har i sin tur forurenset bekker og vassdrag med sigevann. Luften er forurenset av avdamping fra deponier og fyllinger samt fra PCB-holdige produkter som er i bruk.

PCB-molekylene fraktes både i vann og luft over store avstander. Molekylene binder seg til partikler og synker til bunns i våre vann og hav. Fra bunnslammet kan giften sive ut i årevis. Derfor er det viktig å få bukt med forurensningskildene så fort som mulig.

I 2000 kom påbudet om fjerning av alle PCB-holdige kondensatorer i Norge. Innsamlingen har gått tregt, men har heldigvis fått fart på seg det siste halve året. Bransjen har vært treg med å komme i gang. Fristen går ut ved nyttår.

Dette er et godt eksempel på at vi trenger offentlig tvang på enkelte områder, og at næringslivet selv ikke bestandig klarer å se de globale konsekvensene av lokale handlemåter. Nå viser det seg at oppmerksomhet rundt den farlige miljøgiften PCB har gitt ringvirkninger og økt oppmerksomhet rundt andre farlige miljøgifter. Det trengs. I indre Oslofjord måles det fortsatt økt kvikksølvinnhold i torskefileten, og nivået har økt jevnt de siste 18 årene. Derfor er det viktig at myndighetene følger opp og sørger for at det finnes lett tilgjengelige mottakssystem for diverse farlig avfall. Ellers blir det for lettvint å bare sende det ut med den andre søpla, lukke øynene og håpe på gode rensesystem.

Veslemøy Nestvold

Redaksjonssjef

I indre Oslofjord måles det fortsatt økt kvikksølvinnhold i torskefileten, og nivået har økt jevnt de siste 18 årene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.