ARBEIDSLIV

Kan være terrormål

Den norske gassproduksjonen står for rundt en femdel av all gass som omsettes i Europa. Den er dermed en betydelig del av infrastrukturen og energiforsyningen i Europa. Installasjonene peker seg derfor ut som mulige terrormål om europeiske stater blir trukket inn i en krig mellom USA og stater som de tror huser terrorister.

Denne situasjonen er ytterligere aktualisert, etter at Stortinget ga USA sin støtte til aksjoner med «terrorist-stater». Nato har dessuten børstet støv av paragraf fem i alliansetraktaten, som sier at et angrep på ett av medlemslandene utenfra skal regnes som et angrep på alle medlemsland.

Neppe så aktuelt

– Olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er sårbare, men peker seg ikke umiddelbart ut som et naturlig mål for den typen terroranslag vi nå har sett i USA, sier forsker Morten Bremer Mærli til tekblad.no.

– Slike grupperinger går ofte etter det spektakulære, og det er få fjernsynskameraer så langt ute i havet. Da er heller de landbaserte installasjonene mer utsatt.

Terminalene for bearbeiding og videresending av gassen til Europa ligger på Kårstø i Rogaland og Kollsnes i Hordaland. Ifølge assisterende direktør Anne Vatten i oppfølgingsavdelingen i Oljedirektoratet, som er ansvarlige for beredskapen, har myndighetene en løpende vurdering om beredskapen. Foreløpig er det ikke økt beredskap ved oljeinstallasjonene.

Kan endre seg

– Situasjonen kan imidlertid endre seg, hvis Europa blir trukket inn i en omfattende miliær aksjon. Seinest under gulfkrigen ble beredskapen ved installasjonene økt, og det kan bli tilfellet igjen.

Mærli legger til at installasjonene i Nordsjøen vil være en blindvei for terrorister, som får en vanskelig fluktrute etter et terrorangrep.

– Da står vi igjen med selvmordsaksjonistene. I og med at de synes å gå først og fremst etter det spektakulære, er neppe Nordsjøen det første stedet de vil slå til.

Les mer om: