ENERGI

Kan øke strømimporten

En opprusting av ledningsnettet gjør det mulig å øke kraftimporten fra Sverige med 450 megawatt. Både ledningen fra Hasle i Østfold til Borgvik i Sverige og ledningen fra Nea i Trøndelag til svenske Järpstrømmen har blitt styrket.

De siste ukene har det blitt utført tiltak på ledningen mellom Hasle og Borgvik slik at den skal tåle større belastning. Svenska Kraftnät, det svenske systemansvarlige nettselskapet, har i tillegg bygget om deler av sin koblingsstasjon i Borgvik. Dette har økt importkapasiteten fra Sverige til Sør-Norge med 350 megawatt slik at grensen nå blir 2000 megawatt.

Statnett og Svenska Kraftnät har også utført tiltak på mellomriksforbindelsen østover fra Trøndelag, på ledningen mellom Nea og Järpströmmen. Dette har gitt en økning av importkapasiteten til Midt-Norge på ca. 100 megawatt.

Les mer om: