KRAFT

Kan ha sitt på det tørre

VINNINGA OPP I SPINNINGA: Fjernvarme skal være billigere enn å varme opp hus med elektrisitet. Borettslag på Holmlia mener de har opplevd det motsatte.
VINNINGA OPP I SPINNINGA: Fjernvarme skal være billigere enn å varme opp hus med elektrisitet. Borettslag på Holmlia mener de har opplevd det motsatte.Bilde: BKK Bergen
Jannicke Nilsen
14. sep. 2007 - 15:12

I Oslo mener 27 borettslag at de kan ha betalt flere hundre millioner kroner for mye for fjernvarmen de har kjøpt gjennom Viken Fjernvarme.

Nå vurderer de å gå rettens vei.

Jo-jo-pris

Et av ankepunktene er at fjernvarmeprisen har variert med 60 prosent bare de siste to årene.

Det til tross for at fjernvarmen er basert på søppelbrenning og at produksjonskostnadene derfor er relativt stabile.

Følger strømprisen

Årsaken er at Viken Fjernvarme har vedtatt at prisen på fjernvarme skal følge strømprisen, men alltid ligge 10 prosent under den.

Dette er imidlertid ikke ulovlig. Energiloven slår fast at fjernvarme skal være billigere enn markedsprisen på elektrisitet i gjeldende område, men den sier ingenting om hvor mye lavere den skal være.

Prisen fastsettes altså uavhengig av produksjonskostnader og vedlikeholdskostnader.

Vanlig praksis

Ifølge Enova, som utbetaler økonomisk støtte til utbygging av fjernvarmenettet, er det heller ikke uvanlig at prisforskjellen er mindre i andre selskaper.

– Det er ikke uvanlig at fjernvarmeselskapene tilbyr priser som ligger 5-10 prosent under el-prisen. I nyanlegg er det vanlig å gi enda mindre rabatter, ellers ville det ikke vært økonomi til å starte fjernvarmeanleggene, sier seniorrådgiver Trude Tokle i Enova.

Om denne lovreguleringen skal endres, vil eventuelt være opp til politikerne, påpeker Tokle.

166 mill fra Enova

De siste årene har Viken Fjernvarme fått utbetalt snaut 166 millioner kroner i støtte fra Enova for å etablere blant annet fjernvarmeledningen fra Klemetsrud til Oslo sentrum.

Støtten gis for å dekke gapet mellom de høye produksjonskostnadene og markedsprisen på fjernvarme.

– Vi ser ikke noe spesielt i måten Viken Fjernvarme har fastsatt fjernvarmeprisen på i forhold til andre selskap, sier Tokle, som presiserer at hun kun kjenner saken av omtalen i Dagsavisen.

– Send klage

Viken Fjernvarme har konsesjon for å drive fjernvarmeanlegg gjennom Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Direktoratet vil ikke kommentere saken før de eventuelt får den til behandling.

– Det er umulig for oss å si noe om hvordan Viken Fjernvarme har fastsatt prisen før vi har hatt en klagebehandling. Hvis borettslagene ønsker at vi skal behandle saken, må de rette en klage til oss, sier fungerende seksjonssjef Kristin Kolseth.

I en rapport som nå går ut til over 4000 husstander på Holmlia står det listet opp en rekke forhold som Fjernvarmeprosjektet på Holmlia reagerer på.

Krever nøyaktige målere

Et av ankepunktene er at flere på Holmlia har fått krav om å betale for varme de ikke har brukt.

Boenheter har fått tilbakebetalt 20-30.000 som følge av dette. Viken Fjernvarme mener selv, ifølge Dagsavisen, at det blant mange tusen leiligheter på Holmlia nødvendigvis vil oppstå feil på enkelte målere.

Men her er Enova helt klare:

– Vi forventer at fjernvarmeselskapene har bra nok måleutstyr til å kartlegge kundenes virkelige forbruk, sier Tokle.

Varmetap vanlig

Et annet ankepunkt er at dårlig isolerte rør fører til at overføringsledningene på Holmlia avgir mye varme i bakken.

De fleste fjernvarmeanlegg har imidlertid et gjennomsnittlig tap av varme fra overføringsledningene på mellom 6 og 15 prosent, ifølge Enova. El-nettet har i snitt 6-7 prosent tap, avhengig av området.

Les mer om: