Kan gjøre ulønnsomme oljeprosjekter lønnsomme: Nå utvikles de «radikale» pumpene i Norge og Italia

Etter ønske fra globale oljegiganter.

Kan gjøre ulønnsomme oljeprosjekter lønnsomme: Nå utvikles de «radikale» pumpene i Norge og Italia
Slik ser illustrasjonen av den såkalte Modular Compact Pump undervannsmodulen ut. Bilde: BHGE

En ny undervannspumpe til bruk i petroleumsindustrien er under utvikling - en pumpe som kan gjøre ulønnsomme petroleumsprosjekter lønnsomme.