DOKTORGRADER

Kan gi mindre CO 2 fra aluminiumproduksjonen

Lorentsen har kartlagt løseligheten til nikkel, jern og kobber i kryolittbaserte elektrolytter som brukes til aluminiumfremstilling. Ved hjelp av disse dataene har han prøvd å forklare oppførselen til det såkalte "inert anode"-materialet nikkelferritt, som inneholder en kobberrik metallfase, som alternativ til den tradisjonelle karbonanoden.

Inerte anodematerialer er også testet under elektrolyseforsøk i laboratorieskala, og er undersøkt og karakterisert i mikroskop. Resultatene er positive, og indikerer at de inerte anodematerialene bør brukes i elektrolytter som er mettet på aluminiumoksid, og ved lavest mulig temperatur.

Det gjenstår arbeid med å teste disse anodematerialene i langtidsforsøk. Inerte anoder kan trolig ikke erstatte karbonanoder i elektrolyseceller med dagens utforming, og det er derfor behov for å utvikle nye celler hvor disse anodene kan brukes.

Avhandlingen har tittelen Oppførselen til nikkel, jern og kobber ved bruk av inerte anoder til produksjon av aluminium . Den er utført ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU, med professor Jomar Thonstad som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og norsk aluminiumindustri.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.