Kan gi mindre CO 2 fra aluminiumproduksjonen

Lorentsen har kartlagt løseligheten til nikkel, jern og kobber i kryolittbaserte elektrolytter som brukes til aluminiumfremstilling. Ved hjelp av disse dataene har han prøvd å forklare oppførselen til det såkalte "inert anode"-materialet nikkelferritt, som inneholder en kobberrik metallfase, som alternativ til den tradisjonelle karbonanoden.

Inerte anodematerialer er også testet under elektrolyseforsøk i laboratorieskala, og er undersøkt og karakterisert i mikroskop. Resultatene er positive, og indikerer at de inerte anodematerialene bør brukes i elektrolytter som er mettet på aluminiumoksid, og ved lavest mulig temperatur.

Det gjenstår arbeid med å teste disse anodematerialene i langtidsforsøk. Inerte anoder kan trolig ikke erstatte karbonanoder i elektrolyseceller med dagens utforming, og det er derfor behov for å utvikle nye celler hvor disse anodene kan brukes.

Avhandlingen har tittelen Oppførselen til nikkel, jern og kobber ved bruk av inerte anoder til produksjon av aluminium . Den er utført ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU, med professor Jomar Thonstad som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og norsk aluminiumindustri.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå