Vindkraft og fugledød

Kan få krav om å male 48 vindturbiner: Kan redusere fugledød med 70 prosent

Mange fugler har mistet livet i møte med vindkraftverket på Smøla. Nå kan Statkraft bli nødt til å male alle turbinbladene for å gjøre dem mer synlige.

Ved å male turbinbladene svarte kan fugledøden reduseres dramatisk. Her fra et forsøkt på Smøle i 2013.
Ved å male turbinbladene svarte kan fugledøden reduseres dramatisk. Her fra et forsøkt på Smøle i 2013. (Bilde: Espen Lie Dahl)

Mange fugler har mistet livet i møte med vindkraftverket på Smøla. Nå kan Statkraft bli nødt til å male alle turbinbladene for å gjøre dem mer synlige.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mer enn 100 havørn har siden 2006 mistet livet i møte med vindkraftverket på Smøla. Nå har kraftverket fått forlenget driftskonsesjon til 2035, men forutsetningen er at Statkraft gjør mer for å redusere fugledøden. Løsningen kan være å male turbinbladene svarte.

Maling har hatt god effekt

– Basert på resultater fra tidligere og fortsatt pågående forskning på Smøla, vil vi legge frem et forslag til mulige avbøtende tiltak for å redusere omfanget av kollisjoner mellom fugl og turbiner, skriver kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft i en e-post til Teknisk Ukeblad (TU).

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å komme opp med en tiltakspakke.

– Det kan dreie seg om alt fra nedstenging av enkeltturbiner eller områder i bestemte tidsrom til å male turbintårn og rotorblader på særlig utsatte turbiner, sier fungerende seksjonssjef i NVE Erlend Bjerkestrand til TU.

Å male turbinbladene har tidligere vist seg å ha stor effekt.

Statkraft har over flere år testet ut maling av både tårn og turbiner for å redusere kollisjonsfaren. Nå kan det bli aktuelt med en permanent løsning. Bilde: Espen Lie Dahl

– Vi testet det på Smøla og fant en reduksjon på 70 prosent i fugledød. Det var ganske bra, uttalte Roelf Frans May ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til TU i fjor.

NVE har likevel ikke konkludert med hva slags tiltak Statkraft bør iverksette.

– Det er mange tiltak som kan være aktuelle. Vi tror Statkraft er best egnet til å vurdere hvilke tiltak som er best og mest kostnadseffektive, gitt deres lokalkunnskap, sier Bjerkestrand i NVE.

Ønsker kraftverket stengt

Smøla er et viktig område for havørn, og ifølge NINA tar parken i gjennomsnittet livet av sju til åtte havørn hvert år. I tillegg er 400 andre fugler registrert drept av kraftverket, blant annet lirype.

Der maling av turbinbladene har vist seg å være effektivt for å redusere tap av havørn, har maling av turbintårn redusert tap av rype.

– Maling av tårn ser ut til å hjelpe for lirypene. De flyr lavt og er dårlige til å manøvrere, sier Bjerkestrand. Studier fra Smøla har ifølge NTB vist at turbintårn som er malt svarte nederst, reduserer antall døde liryper med 48 prosent.

Martin Eggen i BirdLife Norge sier det er positivt at det nå stilles krav til vindkraftverket på Smøla. Han understreker likevel at BirdLife Norge helst hadde sett at hele kraftverket ble stengt.

– Vårt standpunkt er at Smøla vindkraftverk skulle blitt lagt ned etter endt konsesjonstid og området restaurert i den grad det er mulig, skrier han i en e-post til TU.

Les også

Åpnet av Gro Harlem Brundtland

Smøla vindkraftverk var et av de første vindkraftverkene som ble bygd i Norge. Kraftverket består av 48 turbiner og ble åpnet av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i 2005. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 356 GWh, noe som ifølge Statkraft tilsvarer normalforbruket til 17.800 norske husstander.

Allerede i 2013 gjorde Statkraft forsøk med å male flere av turbinene på Smøla. Det krevde tillatelse fra Luftfartstilsynet, kommunen, fylkesmannen og grunneierne. Prosjektet ble da omtalt av TU.

Forskerne brukte spesialkonstruert radar for å finne ut om fuglene endret adferd som følge av malingen. Prosjektet pågikk over flere år og viste at malingen hadde effekt.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft skriver til TU at selskapet gjennom mange år har tatt initiativ til forskning på forholdet fugl og vindturbiner på Smøla, spesielt knyttet til havørn.

– Som ønsket fra NVE vil vi beskrive mulige tiltak, effekter av tiltakene basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag samt kostnadsrammene i lys av den gjenstående levetiden for turbinene, skriver Fuglseth.

Statkraft har fått frist til 31. juni i år med å foreslå såkalt avbøtende tiltak overfor NVE. NVE vil deretter vurdere tiltakene og om disse er tilstrekkelige. NVE arbeider for tiden med et oppdatert kunnskapsgrunnlag om vindkraft og fugl som er ventet å være klart innen utgangen av mars i år.

Les også

Kommentarer (12)

Kommentarer (12)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå