Kamskjell kan bli det nye oppdrettseventyret, men foreløpig sender vi yngelen ut av landet

Foruten laks og regnbueørret tror forskerne at kamskjell har størst mulighet til å lykkes som oppdrettsart i Norge. Thorolf Magnesen i selskapet Scalpro er skeptisk.

Kamskjell kan bli det nye oppdrettseventyret, men foreløpig sender vi yngelen ut av landet
Forskerne har mest tro på kamskjell som ny oppdrettsart i Norge. Bildet er fra Scalpros datterselskap Scalmarins anlegg. Foto: Scalpro AS

I Norge står laks og regnbueørret for nesten alle inntektene til oppdrettsnæringen. Flere undersøker mulighetene for å hente penger også fra andre arter, og i en kartlegging av 31 mulige nye arter for oppdrett rangeres kamskjell som arten med størst potensial.