Kampen om ormen

ORMEN LANGE YPPER til ny strid. Hittil har kampen stått om alternative ilandføringssted for gassen. Operatøren i utbyggingsfasen, Norsk Hydro, og rettighetshaverne vil ha Nyhamn i Aukra kommune nordvest for Molde.

Oljeselskapene som deltar i Ormen Lange-lisensen, er imidlertid ikke enige om ilandføringssted. Statoil har fått seks uker på seg til å bevise at Tjeldbergodden er et bedre alternativ enn Nyhamn. Norske Shell, som er operatør i driftsfasen, er innstilt på å vente på resultater av boringene på Presidentfeltet noe lenger nordvest for Ormen Lange. Dersom de finne gass og kondensat på dette feltet, vil de samordne ilandføringen, og da sannsynligvis på Averøya utenfor Kristiansund. BP vil ikke ha gassen til land i det hele tatt.

Tiden er knapp. Etter planen skal gass fra Ormen Lange-feltet være i salg i 2007. Utbygginger på land omstendelige affærer. Her kreves reguleringsplaner, nye veier, kraftforsyning, godkjennelse fra miljøvernmyndigheter og uttallige høringsrunder. Før den første dynamittladningen utløses, tar byråkratiets saksbehandling to til tre år. Så skal saken behandles politisk. Ved landanlegg skal nærmere 100 forskjellige offentlige instanser godkjenne planene, mens Oljedirektoratet alene tar seg av utbygging til havs. Utbyggerne tåler ikke ytterligere forsinkelser.

Lisensinnehaverne er enige om at merkostnaden for ilandføring fra Ormen Lange blir mellom fem og åtte milliarder kroner. Dette vil Shell ha i form av skattelettelser tilsvarende Snøhvit. De andre ønsker at staten deltar aktivt med midler til rørledning.

Sannsynligvis mangler finansministeren vilje til dette. Det mest sannsynlige er derfor at det blir en tradisjonell utbygging til havs med en flyter og fullt prosessanlegg og eksportrørledning til Europa. I desember vet vi svaret, for da skal endelig løsning godkjennes

Mest realistisk er at norsk leverandørindustri kan glede seg over nok en kjempeplattform, mens folket i Romsdal må følge dikterhøvdingen Bjørnsons ord fra sangen Brede Seil: "Hvor bliver Ormen Lange? Kommer ikke Olav Tryggvason snart?"

Ved landanlegg skal nærmere 100 forskjellige offentlige instanser godkjenne planene.

ANDERS J. STEENSEN

er fagredaktør for offshore i Teknisk Ukeblad

Les mer om: