FAGARTIKLER

Kampen om oppmerksomheten

Automatisering er ikke lenger et skjermet undermiljø til Elektro, men har fått en sterk tilknytning til databaserte informasjonssystemer som en viktig kilde til og sentral mottaker av informasjon.

Automatisering knyttes til beslutningsprosesser gjennom styringssystemer og økonomiske betraktninger. Det er ikke lett å holde fokus på den optimale styringen av en prosess i et flerfaglig miljø med mange overlappende teorier om veien til bedre bunnlinje.

Utdanningsinstitusjonene er flinke til å jobbe med det teoretiske grunnlaget for økt ytelse, men det tar lang tid før teorier kommer til anvendelse i industrien. En produktiv dynamikk krever oversikt over hvilke problemstillinger som finnes og en fornuftig kobling til teoriene som skal løse disse. Og hvem klarer å holde oversikt i et mangfoldig informasjonsmylder?

Fra teori til praksis

Flere utdanningsinstitusjoner enn tidligere "leverer" studenter til næringslivet. Høyskoler og universitet er i utgangspunktet lokalisert på steder der det burde være store muligheter til å få kunnskap ut i næringslivet. Dette skjer allikevel bare med vekslende hell. Bedriftene har ofte knytning til få eller bare et utdanningsmiljø. De har ikke oversikt over "alt" som rører seg innen sin bransje. Derfor er det ikke alltid nye teorier finner veien inn i industrien.

Bedriftene er i tillegg under et høyt lønnsomhetspress som ikke alltid gir rom for langsiktig kartlegging og utprøving av fremtidige løsninger. Det er derfor enda viktigere enn tidligere å kunne lære av andres erfaringer og ikke bare egne.

Norsk Forening for Automatisering (NFA), har gjennom de siste årene forstått at en av nøklene til økt konkurransekraft i Norge er å få gode teorier over i anvendelse innen automatisering. Fokus har derfor dreid fra det rent akademiske til det å fokusere rollen som brobygger mellom teori og anvendelse.

Opplæringsprosjekter

Samarbeid med de viktigste utdanningsinstitusjoner i Norge er etablert. Utfordringen er nå å skape fornuftige koblingspunkter mellom NFAs store medlemsmasse og de rette teoretiske løsninger i det akademiske miljø.

NFA har med hell engasjert seg i målrettede opplæringsprosjekter for industrien der utdanningsinstitusjonene bidrar med teorien og medlemsbedriftene byr på konkrete problemstillinger. På den måten kan industrien raskere skaffe seg kunnskap enn utdanningsinstitusjonene greier å programmere om sine studier.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.