IKT

Kamerablikk på sokkelen

Blanke stålsylindere med glass og vinduspussere i den ene enden. Du finner dem overalt i Nordsjøen, og for øvrig på en rekke andre oljeinstallasjoner verden over.

Vi snakker om overvåkingskameraer og -systemer, eller såkalte lukkede TV-systemer (CCTV = Closed Circuit TV) fra Hernis Scan Systems AS på Hisøy i Arendal. Bedriften ble etablert allerede i 1982 og i 1984 hadde de sitt første kamerakontrollsystem klart for markedsføring.

Men som så mange andre fikk Hernis merke de harde tidene mot slutten av 80-tallet. I 1989 kom engelske eiere på banen, og siden har bedriften vært i engelsk eie. Hernis er i dag plassert under videoteknologidivisjonen i Visilink-konsernet og har ca 60 ansatte og en omsetning på ca 80 millioner kroner.

Dominans

Hernis er fullstendig dominerende på leveranser av CCTV-utstyr til norsk sektor i Nordsjøen med en markedsandel på 95 prosent.

– Vi ser dessuten et betydelig økt marked i Nordsjøen etter hvert som fjernovervåking og ubemannede plattformer blir mer vanlig. Den fiberoptiske bredbåndsforbindelsen mellom Kollsnes og Troll A med videreføring til flere andre plattformer, er bare starten på en slik utvikling, sier administrerende direktør Egil Norman Olsen .

Men selv om hjemmemarkedet er det største enkeltmarkedet, går likevel 80 prosent av omsetningen til eksport. Dette henger blant annet sammen med at ved siden av offshore og landbasert petroleumsindustri, utgjør installasjoner om bord på skip et viktig område for Hernis.

– Koreanske verft har lenge vært viktige kunder for oss. Der opplever vi for tiden en meget tilfredsstillende ordreinngang, sier salgsdirektør Bjørn R. Saltermark , som har et femtitalls verft i 16 land på sin kundeliste.

Nye markeder

– Vår videre strategi er å bibeholde våre tradisjonelle markeder. Men i tillegg har vi de senere årene i større grad også vendt oss mot cruiseskip-markedet, og undertegnet blant annet nylig en kontrakt med Royal Caribbean Cruise Liners for to av deres nye skip til en verdi av 8,5 millioner kroner, med opsjon på ytterligere fire. Det er for tiden rundt 60 cruiseskip under ordre rundt omkring i verden, og vi vil være med og kjempe om leveranser til flere av disse, sier Saltermark.

For disse leveransene stilles det noe andre krav til utstyret, blant annet hva design av selve kameraenheten angår. For innendørs overvåking er det ikke nødvendig med vanntette kapslinger av ypperste stålkvalitet og heller ikke samme ex-krav som om bord i produksjonsplattformer.

Hernis vurderer for øvrig kontinuerlig eventuelt nye materialer for innkapsling av kameraene, blant annet ulike komposittmaterialer.

Systemsamarbeid

Saltermark forteller også at Hernis i stor grad samarbeider med andre selskaper i distriktet, blant annet i forbindelse med Hitecs operatørsentral for fjernstyrt boring.

– Det er også viktig for oss å følge eksisterende kunder ut i verden, som for eksempel Statoil til deres aktiviteter i Kina og Det Kaspiske Hav. Det samme gjelder for systemkunder som Kongsberg Simrad, Siemens, ABB, Foxboro med flere, sier Saltermark.

En av Hernis' mer spektakulære installasjoner er leveransene til Sea Launch plattformen. Oppskytingen fra denne skjer fullstendig fjernstyrt fra operatørfartøyet som ligger noen sjømil unna. Uten de 40 overvåkingskameraene fra Hernis, hvorav noen har kringkastingskvalitet, ville dette ikke vært mulig. Overføringen til fartøyet skjer pr radiolinje over seks digitale kanaler.

Fra analogt til digitalt

Hernis har et titall ingeniører som arbeider med kontinuerlig videreutvikling av produktene. Det siste skuddet på stammen er System 400, et åpent Windows NT-basert system.

– Hittil har våre kameraer for en stor del vært koblet til sentral overvåkingsenhet via RS-232 grensesnitt. Etter hvert blir det imidlertid mer og mer vanlig å kommunisere med kameraene via lokalnett (LAN). Spesielt er utviklingen innen video over LAN spennende. Vi er på full fart over fra den analoge til den digitale verden. De fleste kameraene er riktignok fremdeles analoge, men billige digitale kameraenheter er rett rundt hjørnet. Det er bare et spørsmål om tid før våre systemer er heldigitale, sier teknisk direktør Roy Thorkeldsen.

Les mer om: