Cermaq - lukket merd

«Kaffekopp-effekten» kan forsterke bølger inne i lukkede merder. Cermaq prøver ut en løsning på problemet

Har tro på fleksible vegger.

I forrige uke ble smolt satt ut i Cermaqs lukkede merd i Horsvåg i Nordland.
I forrige uke ble smolt satt ut i Cermaqs lukkede merd i Horsvåg i Nordland. (Foto: Magnus Stendal / Botngaard)

Har tro på fleksible vegger.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

For en drøy uke siden kunne Cermaq sette smolt i sin nye lukkede merd i Horsvågen i Nordland. Merden har en fleksibel lukket vegg som skal hindre lakselus fra å slippe inn. Vannet pumpes inn i ringen fra 13 meters dybde. 

Lukningskategorier

Kategori 1: Innholdet i merden er avgrenset av duk eller vegg. Inntaket og utslippet av vann og lam er styrt. 

Kategori 2: Som i kategori 1, men med dobbel rømmingssikring og filtrering av lakseluslarver i vanninnløp og -avløp, samt filtrering av slam fra avløp.

Kategori 3: Som i kategori 2, men med fjerning av mikroorganismer fra innløp. 

Kategori 4: som i kategori 3, men med biologisk vannbehandling og fjerning av større mengder biologisk materiale, fosfor og nitrogen fra slam.

Likevel betegnes konseptet kun som det første steget i retning av et lukket anlegg, og regnes som kategori to på en skala fra en til fire for lukningsgrad (se faktaboks). 

– Alle lukkede anlegg er på et tidlig stadium i utviklingen, og den største utfordringen er mangel på rensing av inntaksvann. Det finnes ikke kostnadseffektive måter å rense så store mengder vann på i dag, sier Harald Takle, sjef for oppdrettsteknologi i Cermaq.

Snitt av Cermaqs lukkede merd. Illustrasjon: Botngaard AS

Det nye anlegget har en kapasitet på 400 tonn laks, omkrets på 120 meter og volum på 10.400 kubikkmeter.

Trenger mer kunnskap om biosikkerheten

Laksen i den nye merden vil ikke bli utsatt for like mye lus som den ville blitt i åpne merder, men virus og mikrorganismer vil kunne blomstre i enda større grad enn i åpne merder som har konstant vanngjennomstrømming. Utslipp av lakselort og fôrrester vil også være det samme som for åpne anlegg. 

– I teorien vil virus og bakterier kunne akkumulere i merden, men vi håper at mengden og tilstedeværelse av virus og bakterier vil være lavere enn i åpne merder. Det er svært viktig å bygge opp mer kunnskap om biosikkerhet i lukkede merder, det er derfor vi deltar i flere forskningsprosjekter for å finne ut av dette, sier Takle.

Mindre mekanisk avlusing

Cermaqs merd blir det fjerde semilukkede anlegget som testes. Forskningsgruppa CtrlAqua, der Cermaq er partner, har fulgt fiskevelferden i de tre foregående konseptene. Avdelingsdirektør for forebyggende fiskehelse, Lill-Heidi Johansen, sier fisken har det bra.

– Generelt ser det ut til å gå bra med fisken i anleggene vi har sett på. Vi har ikke avdekket større problemer, heller motsatt, men det er litt tidlig å si. Da vi startet for tre år siden, trodde vi at vi kom til å se flere sår på fisken, men det har ikke skjedd, sier hun.

Fordelen for laksen i lukkede anlegg er at den ikke behøver like mye mekanisk og kjemisk avlusing som i åpne anlegg. Det kan veie opp for ulempene med opphoping av mikroorganismer.

Stadionbassenget: Det ser ut som en stadion, og skal få fart på lakseveksten

Sikter mot kategori 3

Neste steg i utviklingen for Cermaq er konseptet FlexiFarm, en søknad som fortsatt er til behandling i Fiskeridirektoratet. I konseptmerden kan bunnen fjernes slik at laksen kan vokse i lukket anlegg fram til den er ett kilo, og i åpent anlegg fra ett kilo til slakt.

Rørene som pumper inn vann, kan ta inn vann fra 80 meters dybde på vinteren og fem meters dybde på høsten slik at laksen får riktig vanntemperatur. Slammet skal kunne fraktes til land eller til et sted i havet med kapasitet til å håndtere utslippene. Det omsøkte konseptet skal også ha et system for å monitorere alger og bakterier. Ifølge Takle skal Flexifarm havne i kategori 3 på lukningsskalaen.

Jobber med bølgene

Et annet problem med lukkede anlegg, er bølgene. Ikke nødvendigvis høyden på bølgene, men rytmen. Hvis bølgene treffer merdkanten i en bestemt rytme kan bølgeeffekten forsterkes i vannet inne i merden.

– Lukkede merder er ganske spesielle marine konstruksjoner. Vi har sett mye på hva stående bølger kan gjøre med konstruksjonen. Du kan tenke deg at du går i korridoren med en kaffekopp. Hvis du går i feil rytme vil kaffen skvulpe mer enn hvis du går i en annen rytme, sier Hans Bjelland, direktør ved forskningssenteret for eksponert havbruk, Exposed, og forsker i Sintef.
 
Cermaqs merd i Horsvågen har forsøkt å dempe effekten ved å bruke en fleksibel vegg, en såkalt Biobrane Aqua 2050. 
 
– Vi tror på fleksible vegger som jobber med bølgekraften og ikke mot. Vi har sett flere uheldige episoder med sammensatte plater som over tid har bristet. I tillegg er fleksible materialer billigere, sier Takle.
 

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå