SAMFERDSEL

Kabel forårsaket skipskollisjon?

Det var i mars i år at tankskipet Baltic Carrier gjorde en uforklarlig manøver og kolliderte med fraktskipet Term. Hendelsen skjedde like etter at Baltic Carrier passerte en undervannskabel Østersjøen.

Sjøfartsstyrelsens Oppklaringsenhet undersøker nå om magnetisk forurensing fra sterkstrømskabler kan påvirke styresystemet på skip, skriver Ingeniøren.net. Kabelen transporterer elektrisk strøm mellom Sverige og Tyskland.

Les mer om: