ENERGI

Justerplikt på el-målere

Justervesenet skal utforme de detaljerte kravene.

Førmarkedskontroll av elektrisitetsmålere består av typegodkjenning og førstegangsverifikasjon. Dette sikrer at både instrumentering og den enkelte måler er testet og funnet i overensstemmelse med gjeldende krav, før den selges. Norge etablerer dermed et kvalitetskrav til nye målere som er på linje med det som er vanlig i Europa. Disse kravene knytter seg blant annet til målenøyaktighet, telleverk og sikkerhet.

Markedskontrollen av elektrisitetsmålere vil bestå av en overvåkning av at aktørene etterlever gjeldende regler knyttet til førmarkedskontrollen.

De nye reglene vil bli utarbeidet i overensstemmelse med et kommende direktiv til måleinstrumenter (MID) innen EU/EØS-området, som harmoniserer medlemslandenes lovverk for 10 andre instrumentkategorier.

Les mer om: