ENERGI

Julekraft fra Åbjøra

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
11. nov. 2002 - 09:09

De første prøvene med å slippe vann inn på løpehjulet er gjort uten problemer. Prøvene ble gjort under nominelt turtall og uten last, opplsyer kraftverksjef og prosjektleder Tryggve Frøland i Skagerak Kraft AS til TU.

Egentlig ligger de litt etter skjema på grunn av lekkasje i en ventil som gjorde det nødvendig å tappe ned trykksjakten. Prosjektlederen regner imidlertid med at prøvedriften går som planlagt:

- Vi er optimistiske og tror planene holder slik at verket skal bli overtatt fra leverandører og komme i kommersiell drift fra 2. desember.

Ingen store problemer

Gamle Åbjøra kunne produsere 465 GWh, mens det nye kraftverket kan produsere rundt 500 GWh i et normalår med den samme slukeevnen på rundt 24 kubikkmeter i sekundet. Mer kraft kommer på grunn av bedret totalvirkningsgrad i det nye verket. Den nye kraftstasjonen har en generator med installert effekt på 104 MVA

Frøland mener at selve utbyggingen stort sett har gått etter planene. Noen leverandører av maskinutstyret hadde riktignok sine problemer underveis, men de ble overvunnet og ga ikke store konsekvenser.

Byggingen av ny stasjonshall med atkomsttunnel, ny trykksjakt og utløp har også gått bra.

- Vi har en fullprofilboret vertikal trykksjakt som er uforet, og vi visste det var svakhetssoner i fjellet i området. Men med geologisk kunnskap hos konsulenter og i egen organisasjon har vi også mestret dette, sier Frøland.

- Vi har noe lekkasje i forbindelse med en tverrslagspropp, men etter injisering nylig, regner vi med at det blir tett.

Nesten innertier

Frøland syns det var litt spennende å bore trykksjakten. Etter at det var sprengt ferdig tunnel både over og under sjakten, ble det boret et pilothull fra toppen. - Vi boret et 40 cm pilothull og traff nesten innertieren. Borekrona kunne ha sklidd ut, men det gikk meget bra.

På selve borestanga ble det festet en såkalt opprømmingskrone, og trykksjakten ble fullprofilboret med et tverrsnitt på 11,5 kvadratmeter ved å dra borestanga oppover. Fra den nedre enden av trykksjakten går det en ca. 250 meter lang nesten horisontal tunnel inn til kraftstasjonen som ligger ca. 850 meter inn i fjellet.

Totalt vil utbyggingen koste rundt 230 millioner kroner, det er noe lavere enn prosjektert. - Vi kommer gunstigere ut på grunn av et lavere prisnivå i markedet, sier prosjektleder Tryggve Frøland.