NATURVITENSKAP

Jubileum med futt i

Hendelsen fant sted ved Auburn i Massachusetts, men raketten steg ikke høyere enn 12 meter. Tilbakelagt horisontal strekning var 67 meter, hastigheten 96 km/h. Drivstoffet besto av bensin og flytende oksygen.

Goddard (1882-1945) hadde i 1911 tatt en doktorgrad i fysikk ved Clark University, der han senere virket som professor. På tross av den akademiske forankringen var han meget praktisk anlagt, og bidro ved sine eksperimenter vesentlig til utviklingen av både væskemotoren og til styring av raketter. I 1929 ble det mulig å sende instrumentutstyrte raketter til høye luftlag.

Samme år flyttet han virksomheten til Roswell i New Mexico. I 1932 skjøt han opp en gyrostabilisert rakett. I 1935 hadde en av hans raketter nådd en høyde av 1887 meter, en annen en hastighet på 848 km/t. Til sammen konstruerte, bygget og skjøt Goddard opp 35 raketter.

Det skulle gå flere år før verden fikk kjennskap til detaljene i eksperimentene. Og typisk nok var det Tyskland som først bygget videre på dem under Den annen verdenskrig.

Les mer om: