ARBEIDSLIV

Jubilant i hundre

29. juni 2000 - 14:10

Det siste store løftet har vært som formann i seniorgruppen til Den Polytekniske Forenings (P.F). Han tok på seg vervet som 73-åring og beholdt det i 20 år, frem til 1993. I hans formannstid befestet gruppen seg som et levende og engasjert debattforum, som i fullt monn levde opp til å være et forum for samfunnsdebatt – med mer enn 200 foredrag som i stor utstrekning ble holdt av tungvektere i samfunnet. Nå hedrer seniorgruppens medlemmer Alf Ihlen med å feire 100-årsdagen med en bankett i Norsk Selskap – sammen med jubilantens familie.

Inspirerende

Alf Ihlen har preget PF i et halvt århundre, alltid like elegant og inspirerende. Han ble valgt inn som viseformann i 1940 og var foreningens formann fra 1941 til 1947. Robert Major uttrykte det slik: «Men din innsats i PF sluttet ikke med din formannstid. I alle år har vi kunnet følge din aktivitet som deltaker i PFs direksjon, i valgkomiteer og gjennom dine mange initiativ overfor foreningens ledelse. Det er ingen som tilnærmelsesvis har deltatt på så mange møter i PF eller hatt så mange vektige innlegg i diskusjoner etter foredragene. For din store innsats fikk du allerede i 1947 PFs hederstegn, og i 1956 ble du utnevnt til æresmedlem».

Ihlens navn er først og fremst knyttet til Strømmens Værksted. Han ble administrerende direktør allerede i 1923 og ledet bedriften gjennom hele sin yrkesaktive karriere. Han ble ingeniørutdannet i USA og tok med seg hjem både ideer og gode forbindelser.

Aluminiumpioner

Strømmen Verksted ble under hans ledelse en pioner i å bruke aluminium. I 1930 kunne han levere den første buss med både bærekonstruksjon og platekledning i aluminium. Daværende leder for Oslo Sporvei skriver dette i Teknisk Ukeblads femte utgave i 1930: «Enkelte amerikanske og europeiske fabrikker har delvis anvendt Duralumin i karosserier og innredning. Ved direktør Alf Ihlens nye buss er imidlertid de konstruktive deler oppbygget av lette aluminiumlegeringer i stedet for stål. Den nye konstruksjonen har av utenlandske eksperter vært ansett som meget dristig, og er den eneste gjennomgripende og radikale lettvektskonstruksjon som overhodet er utført på området.»

Vektbesparelsen var på 2000 kilo pr. buss. Nytt var det også at motoren var trukket inn i selve bussen, slik det vanlige er i dag. Andre kjente produkter fra Strømmen er motorvognsett til NSB, bytrikker – Gullfisken fra 1937 – og tunnelbanevogner.

Forskningspådriver

Mest heder har Ihlen fått for sin innsats for norsk forskning. Han var en av ildsjelene bak opprettelsen av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd og var rådets formann fra opprettelsen i 1946 til 1962. For dette ble han utnevnt til Kommandør av St. Olav i 1962. "Alf Ihlen var uten overdrivelse den som skapte den teknisk-naturvitenskapelige forskning i Norge. Han fikk også plassert den på et langt høyere nivå enn noen annen nordmann da kunne tenke seg, skrev Bjarne Bassøe ved Ihlens 70-årsdag.

Ti år tidligere skrev Jens Bache-Wiig i Teknisk Ukeblad om Ihlens innsats like etter andre verdenskrig. Da startet han en omfattende forskningsoffensiv med svenske og engelske forskere som foredragsholdere på PFs talerstol. Deretter satte regjeringen ned en komite med Alf Ihlen i arbeidsutvalget. Tanken var å arbeide for hele forskningssektoren. Men Ihlen gikk inn for å konsentrere seg om den teknisk-vitenskapelige sektoren. Fikk man først den i orden, ville de andre komme etter, mente han.

Ihlen har vært en fremragende lobbyist, og han nærmest bodde på Stortinget under behandlingen av hvordan forskningen skulle organiseres. Så fikk han også gjennomslag for at forskningsrådet skulle være en frittstående organisasjon.

Gjennomslagskraft og tillit

Opprettelsen av Sentralinstituttet for Industriell Forskning vakte sterk motstand, men ble plassert på Gaustad – i tråd med Ihlens forslag. Han gikk også sterkt inn for atomforskningen med bygging av en reaktor på Kjeller.

Alf Ihlen har hatt en lang rekke tillitsverv innen industri og næringsliv; formann i NIFs Oslo-avdeling 1935–36 og ordfører i representantskapet i 1938. Ihlen har vært medlem av NIFs representantskap i mange år og deltok ved 125-års jubileet.

Han har vært medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi, Ingenjörs Vetenskaps Akademien i Sverige og Akademiet for de Tekniske Videnskaber i Danmark. Alf Ihlen er kommandør av St. Olavs orden.

Den Polytekniske Forening og Teknisk Ukeblad stiller seg i rekken av gratulanter i anledning 100-årsdagen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.