Journalen følger pasienten

Dersom du havner på sykehus det nærmeste året, vil journalen din mest sannsynlig være elektronisk. Helseregion Midt-Norge har nylig inngått avtale med Siemens om et elektronisk pasientjournalsystem som knytter alle11 sykehus i Møre og Romsdal samt Trøndelagsfylkene sammen. Databasen som skal plasseres på St.Olav hospital i Trondheim er to ganger større enn den nåværende største i Europa.

Siemens har brukt store ressurser på å utvikle neste generasjon elektroniske pasientjournalsystem. Det hele startet allerede i 1996 da selskapet inngikk avtale med alle fem regionsykehus i Norge i prosjektet Medakis. Dette prosjektet var starten på utviklingen av det systemet som i dag brukes av alle universitets-/regionsykehus samt i hele helseregion Vest med base på Haukeland sykehus.

Rundt 500 programmerere verden over jobber parallelt med videre utvikling av konseptet. 40 av dem sitter i Norge og 70 i Sverige. Mange klinikere er ansatt i utviklingsavdelingene og prosjektet styres fra hovedkontoret i USA. Hittil er det inngått kontrakter for rundt 1 milliard norske kroner på leveranser av pasientjournalsystemet på global basis, og de første sykehusene som får ta i bruk systemet er i Norge og Sverige.

Oppgradere papirjournalene

Det er også aktuelt å skanne inn gamle journaler og legge disse inn i det elektroniske pasientjournalsystemet. Man får også røntgenbeskrivelser inn i journalen med tilgang til digitale røntgenbilder via samme web-grensesnitt.

- Utfordringene går ofte ikke på tekniske valg, men på å få sykehusene til å enes om arbeidsflyt for bruk av journalene, sier markedsdirektør Helge Halvorsen i Siemens Medical Solutions. I tillegg er sykehusenes bevilgninger og oppgradering av maskiner og nettverk viktig for prosjektets suksess.

Siemens har tegnet en avtale med Porsgrunnsbedriften Cardiac om leveranse av programvaren IMATIS Medical til pasientjournalsystemet. IMATIS er en brobygger mellom administrative IT-systemer og eksisterende pasient journalsystemer, datafangst fra laboratorier, perifere instrumenter etc. Datafangsten handler om informasjon fra medisinsk-teknisk utstyr som f.eks. EKG (elektrokardiogram), blodtrykksmålere og CTG (fosterpulsfrekvens). Et forsøksprosjekt i såkalt datafangst er i gang på Innherred sykehus i Levanger tilknyttet helseregion Midt-Norge.

Pasienten bestemmer

Innsparingsmulighetene for sykehusene er store. Undersøkelser viser at inntil 80 prosent av pasientene er innom et lokalsykehus før de kommer til regionsykehusene. En elektronisk journal vil løse mange problemer når testresultater og pasienter skal flyttes.

Det er pasienten selv som bestemmer hvem som får tilgang på hvilken type informasjon i journalen. Dette er ikke en legejournal, men pasientens egen journal. Pasientsikkerheten er så god som det lar seg gjøre å få i en elektronisk journal, ifølge produktsjef og sykepleier Tore Gravdal.

- Ingen får innsyn i journalen uten å ha riktig sertifisering. For en utenforstående vil det være lettere å få tak i vanlige papirjournaler enn å få tilgang på elektroniske journaler. Sikkerheten er viktig for oss og vi er faktisk de første som samler somatisk og psykiatrisk journal for en hel helseregion. Det sier litt om hvor nøye vi vurderer sikkerheten på vårt system, mener Gravdal.

- For å få tilgang til pasientjournalsystemet elektronisk må man ha installert klienten på en PC som er definert for oppgaven. PC-en befinner seg innenfor sykehusets nettverk og journalene kan bare nåes ved hjelp av kort og kode, evt. passord og kode. Hacking kan vi ikke gardere oss mot 100 prosent, men ingen hackere vil ha noen økonomisk gevinst i å åpne ulovlige journaler, understreker Gravdal.

Neste steg er å selge systemet på et internasjonalt marked. Siemens har et stort apparat og satser mye på å være en av de store på verdensmarkedet. Gravdal tror ikke det er tilfeldig at dette systemet ble utviklet i Norge: - Vi er teknologiinteresserte og det er også personalet på sykehusene her i landet. De er flinke til å ta i bruk ny teknologi.

Les mer om: