Jomfruelig vei til Gardermoen

Nå er det mulig å forsere skogsterrenget mellom Grualia og Kneppe i 80 kilometer i timen.

Den nye riksvei 35 er bygget i fire parseller på nesten 27 kilometer. De bygges av henholdsvis Mesta, NCC, PEAB og Mesta. Alt i jomfruelig terreng.

- Mellom Romerike og Hadeland er dette blitt en kjempeforbindelse, sier prosjektleder Ola Kroken. Han leder byggorganisasjonen for hele strekningen og alle entreprenørene.

Veien så dagens lys på tegnebrettet i 1991. Den var ikke en del av stortingsvedtaket om Oslo Lufthavn Gardermoen, men ble vedtatt i 1998.

Sikkerhet først

Veien får nok 90-kilometers skilt etter hvert. Men Kroken sier den åpner med 80-skilt for å se hvordan trafikken ter seg vinterstid. Snøen kommer tidlig her. Også vedlikeholdet skal tilpasses før deler av veien kanskje blir 90-sone.

Første parsellen fra Kneppe ligger dels på komplisert leirgrunn. Tre tørre somre lettet anleggsarbeidet på dette området.

I den andre enden av veien, fra Grualia og opp på Romeriksåsen, ligger strekningens eneste tunnel, Lunnertunnelen, på 3800 meter. Det var en utfordring å få tunnelen tett. En knusningssone mellom to bergarter, hornfels og syenitt, skapte problemer. Syenitten var dessuten sterkt vannførende. Terrenget over tunnelen er dels et vernet naturreservat.

- Løsningen ble en systematisk, sterk forinjeksjon av sementer. Ingen skumle tilsetningsstoffer, poengterer Kroken. Resultatet ble en meget tett tunnel.

I prinsippet ønskes minst mulig rekkverk langs veien. Der det er mulig, er veien bygget uten rekkverk. Både rekkverk og sidearealene skal fungere slik at biler som kjører utfor, ikke får bråstopp. Trafikantene skal ikke bli spiddet og ikke velte. Der det er rekkverk - eksempelvis over broene - skal de føres over grøfta og inn i sideterrenget.

Viltpassasjer

Nyveien har ni broer. De fungerer også som viltunderganger - faunapassasjer. Totalt er det et tyvetalls passasjer. Det er også en faunaovergang der dyrene går over veien på en kunstig tunnel. Skogen langs veien har stor elgbestand og mye småvilt. Elgtrekket ville vært farlig for trafikken. Hele strekningen har derfor fått viltgjerde.

Fire profesjonelle skogbrukere har nå fått betydelig bedre driftsvilkår. Flere kilometer ny skogsbilvei er bygget. Skogeierne kan dessuten komme inn fra skogsbilveinettet til riksvei 35 flere steder og vil dermed få en raskere og enklere tømmertransport. Rundt 200 daa dyrket mark og 150 daa skogsmark blir nedbygget av nyveien.

Krysset mellom riksvei 35 og 174 er utformet som en trearmet rundkjøring. Her er endepunktet for veiprosjektet, fem kilometer fra flyplassen.

Veien vil komme på rundt 780 millioner 2003-kroner. Deler av beløpet skal nedbetales via bompenger. Bomstasjonen ligger på Brovoll, ikke langt fra tunnelmunningen.