ARKIVNYHETER

Johs J Syltern klart lavest i Namsos

Anbudet fra Åfjord er på 78,1 millioner kroner. Reinertsen Anlegg fra Trondheim ligger 8,5 % høyere med 84,84 mill. Deretter følger Røstad Entreprenør fra Verdal med 85,31 mill.

Den neste på lista er et arbeidsfelleskap mellom Grunnarbeid fra Trondheim og Anton Letnes Maskinentreprenør fra Inderøy som vil ha 85,36 mill. for jobben. Mesta har gitt en anbud på på 92,46 mill. Aller sist ligger Brødrene Brøndbo fra Namsos med 98,15 mill.

Oppdraget består i å etablere ny riksveg 767 mellom Namsosbrua og riksveg 17. Den som får kontrakten skal anlegge 1 850 meter veg på vekslende grunnforhold. I oppdraget inngår blant annet støping av en 130 meter lang bekkekulvert og anlegg av 2 300 meter gang/sykkelveg. Frist for ferdigstillelse er satt til 19. juni 2009.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.