ARBEIDSLIV

John A. Haugen ny NITO-general

Som ventet ble Haugen valgt til ny president i Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) på representantskapsmøtet i Trondheim den 3. desember.

Haugen har i de siste to årene vært visepresident i NITO. Han representerer NITO Oppland, og arbeider som markedssjef for ammunisjon ved Nammo Raufoss AS på Raufoss.

– Jeg er glad for tilliten som er vist meg. Vi skal arbeide videre for å modernisere NITO som organisasjon, sier Haugen til Teknisk Ukeblad.

John A. Haugen er født og oppvokst på Gjøvik og er nå utflyttet til Raufoss. Han er utdannet kjemiingeniør fra Østfold Ingeniørhøgskole. Han har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet ved ammunisjonsfabrikken.

Det var lenge uvisst om valgkomiteens innstilling på Haugen ville vinne frem, eller om den sittende presidenten Roger Johansen fra Fredrikstad ville bli gjenvalgt.

Oscar Mowinckel fra Drammen ble valgt til ny visepresident.

Ny lønnspolitikk

Mye av avtaleverket i offentlig sektor er uegnet som redskap for en moderne lønnspolitikk, mener NITO. Avtaleverket må endres, med vekt på lokal tilpasning, fleksibilitet og ansvar. – Utviklingen har løpt fra sentraliserte lønnsoppgjør. Arbeidsgiverne må få utøve sitt ansvar også når det gjelder lønn, uttaler representantskapsmøtet.

Kommunene og statlige etater sliter med å skaffe ingeniører. I 2010 er det forventet at ingeniørmangelen er på mer enn 15 000. Arbeidsgiverne i offentlig sektor mangler muligheten til å ivareta lønnspolitikken i sine virksomheter, fordi det blir avsatt alt for lite penger til lokale forhandlinger.

– Så lenge nesten alle pengene i lønnsoppgjørene fordeles sentralt, vil arbeidsgiverne fortsatt stå uten reelle muligheter til å rekruttere og beholde personer og yrkesgrupper de trenger, forteller informasjonssjef Arve Christensen.

Ny organisasjon

Et av de viktigste områdene som ble behandlet på årets representantskapsmøte, var vesentlige organisasjonsendringer av NITO. Landsmøteperioden ble endret fra to til tre år, og budsjettperioden fra to til ett år.

Dagens representantskapsmøter deles i to: Kongressen, som heretter blir NITOs øverste organ, skal møtes hvert tredje år. Her skal de mer langsiktige prioriteringene fastlegges. Ledermøtet skal samles to ganger i året og behandle regnskap (våren) og budsjett (høsten).

– Strategikongressen skal være et politisk verksted som samler og styrker vår profil, opplyser Arve Christensen.

Under debatten kom det frem en rekke synspunkter, blant annet kom det et forslag om å utelukke forhandlingsutvalgene fra NITOs øverste organ. Dette ble avvist med begrunnelsen at lønnsarbeidet er jobb nr. 1 i NITO – derfor må forhandlingsutvalgene være representert.

Ungdomskonferanse

I forkant av representanskapsmøtet avholdt NITO en temakonferanse myntet på ungdom.

– Vi har en faretruende svak rekruttering til ingeniøryrkene. Dersom utviklingen fortsetter, setter det hele velferden for Norge i fare, mener avtroppende president Roger Johansen.

Mer 130 ungdommer fra Trondheim og omegn møtte opp og ble fortalt om mulighetene i yrket, blant annet på Fosen Mekaniske Verksted – en bedrift som har spesialisert seg på bygging av kombinerte ferger og cruiseskip. I tillegg skal verftet bygge World Residence Sea, drømmeskipet med luksusleiligheter til sjøs.

Under temakonferansen ble NITOs Teknologipris på 25 000 kroner tildelt Meditron AS. Mottaker var ingeniør og oppfinner, teknisk direktør Birger Orten. Prisen ble tildelt for utvikling og salg av et elektronisk stetoskop.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.