Jobber med hjernen

Elektroder innsatt i apens hode fanger opp det spesielle hjerneområdets signaler og tolker dem i en dataenhet. Denne enheten sender så styresignaler videre til robotarmen, slik at apen for eksempel kan nå en banan som opprinnelig lå utenfor apearmens normale rekkevidde. Det mest fascinerende eksemplet på potensialet i denne kommende teknologi – sier forskerne – var å la apen via tankens kraft operere en robot som var plassert i et annet forskningssenter 1000 kilometer borte, via datalink og TV-kamera.

Les mer om: