PRODUKTNYHETER

Jevn og nøyaktig mengde

Denne konstruksjonen er overlegen de konvensjonelle magnetiske koplingene, opplyser Axflow AS.

Styreenheten kan også leveres som et separat kretskort som det er mulig å integrere med eksisterende kretskort. Denne muligheten reduserer kostnaden i OEM-løsninger (Original Equipment Manufacturer) og gir større fleksibilitet.

Standardmodeller så vel som kundespesifikke pumper er tilgjengelige med kapasiteter opp til 4 liter/minutt og 8,7 bars mottrykk.

Les mer om: