Jernbaneverket velger landeveien

Jernbaneverket velger landeveien
5.000 sviller skal fraktes fra Hønefoss til Mosjøen. Jernbaneverket velger trailere, ikke tog. Bilde: Mona Strande

– Det ble enklest og billigst slik, sier infosjef Dag Svinsås i Jernbaneverket til Trønder-Avisa.

30.000 liter diesel

Jernbaneverket har bestilt 5.130 betongsviller til utbedringer etter avsporinger og ras på Nordlandsbanen.

De skal fraktes fra Hønefoss til Mosjøen, en strekning på 860 kilometer. Det blir nesten 50 trailerlass, som til sammen svir av over 30.000 liter diesel, anslår Trønder-Avisa.

– Lot seg ikke gjøre

Infosjef Dag Svinsås i Jernbaneverket vedgår at dette ikke er helt i tråd med målsettingen om å få mer gods over fra vei til bane.

– Dette skulle ha gått med tog, i og med at det er vi som skal ha svillene. Men vi må leie lok med fører pluss vogner og en hjullaster. Det lot seg ikke gjøre å bruke jernbanen denne gangen, sier han.

Les mer om: