NYHETSBREV

– Jeg tror vi får se en kraftig robotisering

Den nye Ifea-sjefen, Stein Altern, venter at robotisering blir det viktigste utviklingstrekket innen automatisering de neste årene.

14. juli 2014 - 07:00
Vis mer

– Vi hadde fire kontrollrom. Det finnes massefabrikker som kun har ett. Men det er ikke noe must, fire er ganske normalt. Södra Cell Tofte var en moderne fabrikk.

Stein Altern var i ti år leder av Södra Cell Tofte, først under Norske Skog sitt eierskap og senere under Södra Cell. Deretter bygde han opp Södra Skog i Norge. Nå har han skiftet beite og tiltrådte 1. mai som administrerende direktør i Ifea, Industriens forening for elektroteknikk og automatisering.

– Ja, automatiseringen var kommet svært langt på Tofte. Men fabrikken ville fått noen utfordringer på utslipps- og miljø­siden i løpet av de kommende årene dersom den hadde fortsatt å produsere. Det ville vært håndterbart.

Les om: Stein Altern fra Södra blir ny direktør i Ifea

Kortere responstid

Ifea-direktøren har tilbrakt hovedtyngden av sine yrkesaktive år med automatisering i en eller annen form, mest i prosessindustrien. Fra han kom ut fra daværende NTH som fersk sivilingeniør innen elektro­teknikk og automatisering har det skjedd mye i faget. Igjen trekker han frem kontrollrommene.

– Det har vært en kjempeutvikling siden 80-tallet. Operatørene i kontrollrommene sitter i dag med analyseverktøy og en oversikt de bare kunne drømme om tidligere.

Altern mener de viktigste tekniske utviklingstrinnene han har opplevd i sin karriere er at responstiden er blitt mye kortere, det er blitt bedre grensesnitt mann–maskin og mye bedre tilgang til informasjon.

– Det har gitt operatørene bedre oversikt, og det er blitt lettere å ta beslutninger. Et annet viktig utviklingstrekk er at systemene vi har i dag er langt mer stabile og har høyere driftssikkerhet.

Som det tredje viktigste ser Altern at dagens teknologi, med bedre system­fleksibilitet, også har bidratt til bedre samarbeidet mellom fagfolk på automatiseringssiden og prosessiden.

– Et siste punkt jeg vil nevne er at det er mye enklere å realisere oppgraderinger i dag og utvikle styringssystemene. De er bygd for dynamikk og for å oppgraderes, det var de ikke tidligere.

Les om: Operatørene får langt større bevegelsesfrihet

Ifeas administrerende direktør Stein Altern
Ifeas administrerende direktør Stein Altern

Konkurranseevne

Etter noen minutters oppvarming ved hjelp av historisk tilbakeblikk sklir samtalen over på et langt vanskeligere tema. Hva tror han blir de viktigste utviklingstrendene i de kommende årene? Men Altern er ennå ikke helt ferdig oppvarmet.

– Sikkerheten. Den er blitt langt bedre enn før.

– Men fremtiden, hvor kommer utviklingen?

– Den utviklingen vi har sett i prosessindustrien er lett å forstå, og behovet for tett oppfølging ute i prosessområdene er sterkt redusert. Nå tror jeg vi får en tilsvarende utvikling i annen fastlandsindustri. I bedrifter som driver med arbeidsintensive produksjonsprosesser, mekanisk industri, næringsmiddel­industri og fiskeindustri tror jeg vi vil se en kraftig robotisering. Der vil det være mulig å investere i utstyr for å erstatte manuelle operasjoner.

For Altern er dette nærmest en nødvendighet – om vi fortsatt skal ha industri i Norge.

– Norsk industri må bli mindre påvirket av behovet for manuell arbeidskraft, det er avgjørende for at den fortsatt skal være konkurransedyktig. Vi har kompetente norske leverandører som kan bistå i en slik utvikling. Mye erfaring kan overføres mellom bransjer, der kan Ifea spille en rolle og hjelpe til. Vi har tilgang på et nettverk av fagfolk med lange erfaring fra mange bransjer.

Vedlikehold

Som et annet felt klart for vekst og utvikling ser han vedlikehold. Det blir stadig viktigere å få til høy utnyttelse av produksjonsapparatet. Automatiserings­ingeniøren mener at det er mye å hente, både innen forebyggende vedlikehold og for tilstandsbasert vedlikehold. All tid som er knyttet til uforutsett stans, havari og langvarige renoveringer må unngås.

– Moderne styringssystemer gir tilgang til en mengde informasjon om roterende utstyr, temperaturutsatte komponenter og trykkpåkjent utstyr. Systemene gir viktig informasjon til vedlikeholdspersonalet. Slik må tilgjengelig informasjon ut­nyttes. Ifea vil bidra til erfaringsoverføring på dette området

Altern mener at teknologien, som har betydning for en samlet produktivitet har vært tilgjengelig noen år. Men bruken a­v og kunnskapen om hvordan den best kan utnyttes, varierer veldig fra bransje til bransje. Ved siden av vedlikehold og landbasert industri aner han også vekstmuligheter innen maritim sektor.

Les om: Modelleringsverktøy forbedrer vedlikehold, administrasjon og optimalisering  

Vil overføre kompetanse

– Alle våre tradisjonelle felt, metall, kjemi, olje/gass og treforedling har problemstillinger og løsninger innenfor automatisering som er overførbare og som kan være relevante for både skipsindustrien og for moderne oppdrettsanlegg.

Nå har Ifeas styre og administrasjon begynt arbeidet med en markedsstrategi der målet er å få flere medlemmer, også fra de grener av industrien som ikke er tungt representert i dag.

– Ifea har lang tradisjon med å formidle kunnskap basert på erfaring. Ifea er også en organisasjon som er basert på faglig åpenhet og genuin interesse for å dele erfaringer. Dette skal vi anvende for å få flere medlemmer interessert i Ifeas faglige nettverk.

For norsk automatiseringsmiljø ser Altern eksportmuligheter. Dette til tross for at omfanget av innenlands produksjon av utstyr og komponenter er moderat. Et flertall av de norske aktørene bruker egen kompetanse og importerte produkter.

– Det er mye kunnskap i norske miljøer om hvordan forskjellige systemer og komponenter best settes sammen til en fungerende enhet og systemer. Det er også mye god kunnskap om programvare og systemutvikling. Innen flere sektorer har norske miljøer en spisskompetanse som kan brukes over hele verden. Det er flere som ser til Norge for anvendelse av teknologi offshore. Der har norske miljøer en styrke som er internasjonalt anerkjent og som kan utnyttes mer enn i dag.

Les om: Ifeas Automatiseringsforum fikk stor oppmerksomhet

Ifeas administrerende direktør Stein Altern har tro på fremtiden til norsk industri
Ifeas administrerende direktør Stein Altern har tro på fremtiden til norsk industri

Fra industri til organisasjon

Til nå har samtalen hovedsakelig gått på norske miljøer og teknologi. Nå må vi over på hvorfor en tidligere industrimann velger å skifte beite til organisasjonsvirksomhet. Hva vil du, Stein Altern, med din stilling som administrerende direktør i Ifea?

Han trekker frem tre hovedpunkter. Samarbeidet med Norsk Industri skal utvikles, kurs- og konferansebiten skal fortsatt være viktigste arbeidsområde, og som et tredje punkt trekker han frem den faglige nettverksbyggingen i Ifeas regions­aktiviteter rund om i landet.

– Vi skal skape arenaer der fagfolk møtes og reiser hjem til sine bedrifter med ny kunnskap og inspirasjon!

– Sammen med Norsk Industri vil vi kunne gi et helhetlig tilbud til medlemsbedriftene og hjelpe til med å øke konkurransekraften til industrien, herunder leverandørindustrien. På kurssiden skal vi være den foretrukne aktøren innen elektro og automatisering og være først ute med ny kunnskap og systematisert erfaring. Så tenker jeg at det er mye god erfaring som i for liten grad blir overført mellom bransjer. Jeg tenker at det er mange suksesshistorier som kan videreføres til andre bransjer.

Les om: Ifea melder seg inn i Norsk Industri

Heftig

Utad fremstår Stein Altern som en sindig og rolig kar. Privat er han ikke like sindig. Han trener ofte, på ski om vinteren, sykkel og kajakk om sommeren. Da er det ikke turer med primus og sovepose.

– Nei, nei. Det skal være mest mulig trening på kortest mulig tid. Det må være heftig.

På utstyrsfronten er han, ifølge ham selv, ikke like heftig. God kvalitet, men ikke det råeste.

– Men samboeren har sykkel med karbon­ramme. Hun er like aktiv, så da går det an å få kjørt seg.

På merittlisten står Trondheim–Oslo på sykkel, Birken på sykkel flere ganger, og Vasaloppet på ski. Personlig rekord på sykkel-Birken er fire timer.

– Det er greit nok, middels.

– Det er greit nok, middels.Ifeas administrerende direktør Stein Altern

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.