IT

– Jeg har fått anker fra begge parter

OFFENTLIG: Diskusjonen om dens prinsipielle betydning er neppe over. Men i dag ble i det minste den såkalte "Max Manus"-dommen , eller som Twitter-brukere kjenner den: #krevsvar-saken, gjort offentlig.
OFFENTLIG: Diskusjonen om dens prinsipielle betydning er neppe over. Men i dag ble i det minste den såkalte "Max Manus"-dommen , eller som Twitter-brukere kjenner den: #krevsvar-saken, gjort offentlig. Bilde: Colourbox
Anders Brenna
15. juni 2009 - 15:00

Piratjakten

  • Filmbransjen taper store penger på piratkopiering, og ergrer seg over at politiet henlegger anmeldelser.
  • Datatilsynet ga advokatselskapet Simonsen konsesjon til privat etterforskning av ulovlig fildeling 27. november 2006, men ba om politisk debatt
  • Post- og teletilsynet åpnet for privat utlevering ved rettslig kjennelse i et enkeltvedtak 19. april 2009.
  • Lyse Tele nektet å utlevere kundeinformasjon, Stavanger Tingrett kom med midlertidig hemmelig kjennelse 5. mai
  • Kjennelsen holdes hemmelig til «beviset er sikret».15. juni er kjennelsen fortsatt hemmelig

Advokatfirmaet Simonsen fikk i november 2006 midlertidig konsesjon av Datatilsynet til å loggføre personsensitiv IP-info i forbindelse med sin jakt på pirater som driver med ulovlig fildeling.

Konsesjonen ble senere fornyet, men gikk ut 1. juni 2009. Søknaden om fornyelse ble sendt, men på grunn av tett program fikk Simonsen tilatelse til å fortsette frem til Datatilsynet har vurdert saken.

Vurderingen pågår nå, og utfallet er trolig helt åpent.

Et vedtak fra Post- og teletilsynet (PT) har komplisert problemstillingen, gjennom å åpne for at Simonsen kan få kundeidentiteten utlevert direkte fra bredbåndsleverandøren Lyse Tele uten å gå via politiet.

Lyse Tele nektet, og ble det opp til Stavanger tingrett å avgjøre saken. Det gjorde de, men kjennelsen er fortsatt hemmelig, og nå går saken videre til neste rettsinstans.

Begge anker

– Jeg har fått anker fra begge parter, og venter på det siste anketilsvaret. Når jeg får det, så sender jeg alt til lagmannsretten, sier Tom Vold, tingrettsdommer i Stavanger tingrett til Teknisk Ukeblad.

Kjennelsen ble klar 5. mai, og ankefristen var 5. juni.

Nå blir det opp til Gulating lagmannsrett å avgjøre saken, og dersom kjennelsen derfra ankes vil saken også kunne gå helt til høyesterett før den offentliggjøres.

Klage

Hemmeligholdet har blitt påklaget, men spørsmålet om offentlighet overlates også til Lagmannsretten.

– Klagen på at saken er unntatt offentlighet vil også bli sendt til lagmannsretten sammen med ankene, sier Vold til Teknisk Ukeblad.

Følg saken: Piratjakten

Les mer om: