SAMFUNN

Japansk Nobel i sikte

Hittil har privat sektor stått for brorparten av forskningsfinansieringen i teknologistormakten, noe rådet mener har hemmet kreativ forskning. Dette skriver New Scientist.

Med storoffensiven håper rådet for vitenskap og teknologi å øke antall japanske nobelpriser innen vitenskap fra seks til 30 over de kommende 50 år. Planen innebærer også etablering av selskaper som skal sørge for teknologioverføring og kommersialisering på basis av arbeidet ved de offentlige forskningslaboratoriene.

Les mer om: