Jakter på smarte teknologer

  • Arbeidsliv

To trender gjør at Forsvaret tenker nytt i forhold til leverandørene. Kriger vinnes ikke lenger av dem med flest soldater, men av dem som har smartest teknologi.

Og kostnadene må ned i trange budsjettider.

Den smarte teknologien til en rimeligere pris finner ikke militærsjefene hos de store leverandørene, men i de innovative teknologibedriftene.

Derfor inviterer Forsvaret norske teknologibedrifter og tekniske miljøer til et symposium og en lukket fagmesse.

Symposiet skal gjøre det enklere for bedriftene å knytte kontakter med de operative lederne i Forsvaret. Samtidig får offiserene anledning til å bli bedre kjent med hva de mange, avanserte små og mellomstore bedriftene kan bidra med.

26.-27. november arrangeres Noble Symposium 2002 i Oslo.

- Målet er å få et løft for teknologi tilpasset Forsvaret samt utvikle norsk forsvarsindustri, sier Vegard Skjefstad, daglig leder i Premos, et lite høyteknologiselskap som bistår Forsvaret med arrangementet. Selskapet har for øvrig allerede leveranser til Forsvaret .

Utradisjonelt

Noble (Norwegian Battle Lab and Experimentation) er en nyskapning i Forsvaret som tester ut ny teknologi og nye strategier i praktisk bruk uten å bruke store midler på planlegging og utvikling.

Noble ble etablert i Bodø 1. januar i år og har allerede gjort seg internasjonalt bemerket.

De tar oppdrag for alle våpengrenene og bidrar dermed også til at gode løsninger i én våpengren kan overføres til en annen.

Det er lagt stor vekt på det operative og mindre på papirmølle. Da er det ikke så rart at de er mer populære hos offiserene ute i den praktiske virkeligheten enn i stabene og logistikkorganisasjonen der innkjøpene tradisjonelt planlegges.

Symposiets filosofi

- Fra bedriftene som presenterer seg på messen vil Forsvaret ha ingeniørene, ikke de tradisjonelle firmapresentasjonene, sier Lars Frelsøy i Premos.

Arrangementet er bokstavelig talt lagt på gølvet, i Kværners gamle turbinhall i Lodalen i Oslo. Alle stands vil være like store slik at det er de tekniske ideene og personene bak som skal komme frem, ikke bedriftens størrelse.

Dette blir ikke en tradisjonell messe, men en møteplass der mye blir lagt til rette for at ingeniørene setter seg sammen med de operative offiserene.

Bedriftene som skal presentere seg blir prekvalifisert av Noble. Arrangørene regner med at 500 offiserer vil komme til symposiet og at 60-80 bedrifter vil få anledning til å presentere seg.

Forsvarsminister Kristin Krohn-Devold åpner symposiet og fire tungvektere fra amerikansk forsvarsindustri orienterer om prosjekter der de gjerne vil ha med smarte norske teknologibedrifter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå