SAMFERDSEL

Jæren tenker langsiktig

For første gang her til lands har man forsøkt å veie ulike brukerinteresser opp mot hverandre i et 40-årig perspektiv, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Avgjørende for å sikre en god gjennomføring av planen, er å få bygd ut et godt kollektivtilbud i regionen. Derfor er det vedtatt at utbyggingen av dobbeltsporet Sandnes-Stavanger framskyndes i nasjonal Transportplan (NTP) og gjennomføres i tidsrommet 2001-2005. I tillegg legger planen opp til en omfattende bybanesatsing.

Planen forutsetter et utbyggingsmønster med vekt på å få til en god og samordnet areal- og transportplanlegging, samtidig som man har veid hensynet til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv i et langsiktig perspektiv. (lh)

Les mer om: