ENERGI

Ja til Øvre Otta

Utbyggerne la fram en søknad om å endre planene etter at Stortinget i fjor avslo en utbygging med en gjennomsnittlig kraftproduksjon på 1069 gigawattimer per år. Stortinget satte samtidig grenser for hvilke deler av vassdraget som kan bygges ut.

NVE mener at prosjektet slik det nå er lagt fram, holder seg innenfor Stortingets rammer for kraftutbygging i Øvre Otta, og anbefaler derfor konsesjon. De to kraftverkene som blir anbefalt, vil gi en årlig produksjon på rundt 525 GWh.

Les mer om: