Ja til ny terminal på Gardermoen

Ja til ny terminal på Gardermoen
Departementet har gitt Avinor lov til å utvide Oslo lufthavn Gardermoen med en ny terminal. Bilde: Joachim Seehusen

Det er nå opp til Avinor – flyplassens eier – å ta en endelig avgjørelse i saken, opplyser departementet.

Hele landet

– Utbygging av terminal 2 vil sikre en videre positiv utvikling på Gardermoen. Samtidig vil en slik utvidelse komme hele landet til gode, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Departementets ja til utbygging kommer i form av en fornying og endring av flyplassens konsesjon.

Flere faser

Den første fasen av terminalutvidelsen skal stå ferdig i 2017, mens den andre og siste delen er planlagt gjennomført mellom 2019 og 2029. Før Avinor gjør vedtak om fase to av utbyggingen, må saken på ny behandles av regjeringen.

Den nåværende terminalen har en maksimal kapasitet på 23 millioner passasjerer i året. Utvidelsens fase en gir rom for 28 millioner passasjerer. Konsesjonen setter et tak på 35 millioner passasjerer i året.

Kollektivt

I dag kommer rundt 60 prosent av de reisende seg til flyplassen med kollektivtransport.

Konsesjonen setter krav til at Oslo Lufthavn AS skal arbeide for at dette holdes på samme nivå også etter utvidelsen.

Les mer og se skisser: Ny utstikker på Gardermoen

Utsetter T2-beslutning

Les mer om: