Italiensk ledelse på kabelleveranser

Italiensk ledelse på kabelleveranser
Redaelli Tecna fra Italia har gitt lavest pris på skråkabler til Kåfjordbrua i Alta. Prisen på 54,988 millioner kroner gjelder også bærekabler og hengestenger til Dalsfjordbrua i Sunnfjord. Ill.: Statens vegvesen

Langt bak bak italienerne ligger Bridon International Ltd fra England som vil ha 67,947 millioner kroner. Nr. tre er det franske firmaet Freyssinet. Prisen franskmennene forlanger vaierer med valutakursene. 9,050 millioner euro vil de ha for kablene. Etter nåværende kurs blir det nokså nøyaktig 70 millioner kroner.

Leveransen gjelder bærekabler og hengestenger til Dalsfjordbrua og skråkabler til Kåfjordbrua. I utlysningen ble prisen på kabelleveransen anslått til 74 millioner. På denne bakgrunnen er Vegvesenets prosjektleder på Dalsfjordbrua, Einar Kåre Hovland fornøyd med anbudene - naturlig nok - men han understreker at de ikke er kontrollregnet.

Dalsfjordbrua krysser kommunegrensen mellom Fjaler og Askvoll i Sunnfjord. Det er en 623 meter lang hengebru med et hovedspenn på 523 meter. Den skal ha 12 bærekabler og 84 hengestenger.

Kåfjordbrua inngår i ny E 6 i Alta i Finnmark. Det er en 300 meter lang skråstagbru med et hovedspenn på 149,5 meter. Den skal ha 60 skråkabler.

Oppdraget gjelder bare produksjon og levering. Stålmontasjen på Dalsfjordbrua skal utføres av det nederlandske firmaet HSM. På Kåfjordbrua er det det østerrikske firmaet Alpine Bau Gmbh som monterer stålet. Samme firma har også betongarbeidet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.