ITAKT-prisen til FFI-forsker

ITAKT-prisen til FFI-forsker
PRIS: FFI-forsker Janne Hagen fikk tildelt ITAKT-prisen 2010 av styreleder Henrik Seip. Bilde: ITAKT

ITAKT

Internett- og telebransjens bransjeforening for antikriminalitetstiltak.

Skal bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører.

ITAKT-prisen for 2010 er tildelt forsker Janne Hagen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Prisen er på 20 000 kroner og tildeles den ”har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren”.Kartlegging

– Janne er en meget velfortjent prisvinner. Hun har gjennom 15 år stått sentralt i arbeidet med å kartlegge og analysere samfunnets sårbarhet, sier styreleder Henrik Seip i ITAKT.

Spesielt blir forskningsrapporten ”Sårbarhet i kritiske ikt-systemer” fra 2007 trukket frem for sitt bidrag i kampen mot svindel og annen kriminalitet.

– Vi har også merket oss med glede at Janne stadig er en aktiv formidler og samfunnsdebattant, sier styrelederen.Beredskap

Hagen har siden 1996 vært tilknyttet FFI, med hovedarbeidsområde samfunnets sårbarhet, sårbarhet i kritisk infrastruktur og nasjonal beredskap.

Arbeidet har skjedd gjennom de såkalte BAS-prosjektene, som også har gitt bidrag til NOUer og stortingsmeldinger om beredskap.

Hun er i dag tilknyttet BAS6-prosjektet og var blant annet medlem av Datakrimutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd i 2010.Nervetrådene

– Jeg er svært takknemlig for ITAKT-prisen. Internett og telekommunikasjon er nervetrådene i samfunnet vårt, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi står helt sentralt i BAS-arbeidet ved FFI. En påskjønnelse fra ikt-bransjen er spesielt oppmuntrende da det bærer budskap om at denne konkurranseutsatte bransjen verdsetter det arbeidet vi har gjort i forhold til beredskap og nasjonal sikkerhet, sier Hagen.

Hennes doktorgradsavhandling bærer tittelen "The Human Factor behind the Security Perimeter. Evaluating the effectiveness of organizational information security measures and employees’ contributions to security".

Den gjør bruk av casestudier, spørreundersøkelser og eksperimenter for å belyse utfordringer knyttet til god informasjonssikkerhet og effekten av sikkerhetstiltak.

Les mer om den her.

Les mer om: