DATATELE

IT-skandale ved St. Olavs hospital

St. Olavs Hospital, laptop, PC, stetoskop, illustrasjonsfoto
St. Olavs Hospital, laptop, PC, stetoskop, illustrasjonsfoto Bilde: ESPEN LEIRSET
Dag Yngve Dahle
20. apr. 2007 - 09:34

I løpet av åtte måneder har feil ved varslingssystemet ved sykehuset ført til 22 hendelser som har satt pasienters liv og helse i fare.

Kollapset

Over halvparten av disse hendelsene skyldes svikt i det nye IT-systemet, skriver Adresseavisen.

- 12 av de 19 hendelsene som er analysert, skyldes svikt knyttet til den nye IKT-kontrakten med Telenor, sier beredskapsleder Håkon Gammelsæter til avisen.

I juni i fjor kollapset IT-systemet ved sykehuset. Da ble saken tatt meget alvorlig.

Kostbart

Nå viser det seg altså at det prestisjetunge IT-systemet, som kostet over en milliard kroner, ikke fungerer godt nok.

Hovedproblemene er knyttet til det IP-baserte telefonsystemet.

De ansattes MDA-er, som er sykehusversjoner av PDA-er og i tillegg fungerer som IP-telefoner, har ikke god nok roamingskapasitet til å veksle tilfredstillende mellom IP-punktene.

Alarm

Ifølge Adresseavisen fører det til at IP-telefonene "kobler seg ut, skurrer og virker ikke utenfor de nye byggene".

Det mest alvorlige situiasjonene som er registrert har ført til svikt eller forsinkelse i utsendingen av kritiske meldinger. I en organisasjon som forvalter liv og helse er dette meget alvorlig. Sykehuset slo katastrofealarm i seks av tilfellene.

– 22 hendelser i sum er altfor mye. Antallet i seg selv er skremmende, og i tillegg bidrar det til at våre ansatte føler seg utrygge. På et sykehus burde det kanskje blitt valgt et «hyllevare»-system som ikke var så moderne, men som var mer stabilt. Men det er gjort et valg, og det valget er gjort et helt annet sted enn her, sier Gammelsæter til avisen.

Problemsykehus som utstillingsvindu

Les mer om: