IT

It-sjefen får mer makt

INN BLANT "DRESSENE": It-sjefen skal ikke lenger stues bort i et kott.
INN BLANT "DRESSENE": It-sjefen skal ikke lenger stues bort i et kott. Bilde: colourbox.com
Leif Hamnes
18. mai 2010 - 13:02

I løpet av tre år har andelen it-sjefer som er representert i toppledelsen av selskapene de jobber i, økt fra 36 prosent til nær halvparten, viser årets utgave av den skandinaviske Synovate-undersøkelsen «IT-sjefens utfordringer».

– Dette er den høyeste andelen vi har registrert noensinne, sier Anders Lindgren i oppdragsgiver Steria.

Større innflytelse

Blant de 200 norske it-sjefene som deltok i undersøkelsen er 46 prosent fast representert på øverste nivå i sin bedrift, den høyeste andelen i undersøkelsens seks år lange historie.

– I fjor satt 40 prosent av it-sjefene i toppledelsen, mens året før var bare 36 prosent representert på øverste nivå. Vi snakker med andre ord om en tydelig trend der it-sjefen får stadig mer innflytelse både i private og offentlige organisasjoner, sier Lindgren til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Pressenytt.

Konkurransefortrinn

Han tror utviklingen er heldig for verdiskapingen både i næringslivet og i statlige virksomheter.

– Det handler kort fortalt om å få maksimalt ut av it-investeringene. En it-avdeling som sitter på et kott for seg selv, har dårlig forutsetning for å forstå bedriftens forretningsutfordringer, sier han.

I undersøkelsen ble it-sjefene spurt om hva som er de viktigste forretningsutfordringene i deres virksomhet.

Tre av fire it-sjefer svarte at forbedring av prosesser og effektivitet er et fokusområde, mens drøyt halvparten også oppgir det som en sentral utfordring å hjelpe bedriften med å redusere kostnader.

Les mer om: