IKT

IT-oppkjøp

EDB Teamco AS betaler 30 millioner kroner, hvorav 20 millioner i form av aksjer i EDB Teamco.

PDS skal videreføres som et heleid datterselskap med spesiell fokus på sentral AS/400 drift og ASP løsninger, samt driftstjenester til SMB markedet.

Kjøpet av PDS er et ledd i EDB Teamcos selektive satsning på driftstjenester i SMB markedet (Små og Mellomstore Bedrifter). PDS er ledende i Norge når det gjelder sentral drift og fjerndrift av IT-løsninger basert på AS/400 servere fra IBM, skriver EDB Teamco i en pressemelding.

Totalt er det 1800 bedrifter i Norge med AS/400 baserte løsninger. 95% av disse driftes av interne ressurser eller innleide konsulenter. EDB Teamco har estimert de interne driftskostnader i denne sammenheng til over 2 milliarder kroner samlet pr. år.

Oppkjøpet av PDS er et ledd i EDB Teamcos planlagte lansering av en ny generasjon driftsløsninger som skal bli et mer attraktivt alternativ til intern drift i dette markedssegmentet. Et nytt og sentralt AS/400 "kraftverk" skal gjøre det lønnsomt for bedrifter å bytte ut lokale servere med leiebasert datakraft fra EDB Teamco.

EDB Teamco vil i løpet av 2.kvartal 2001 også lansere et ASP tilbud hvor kunden får leiebasert tilgang til aktuelle AS/400 applikasjoner eller kan få dekket sitt totale programvarebehov etter en ASP modell.

Les mer om: