IT-kontrakt med ny bank

IT-kontrakt med ny bank
Bygger. KLP har hyret EDB til å etablere IT-løsningene i sin nye bank. Bilde: Norges bank

KLP

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 201,9 milliarder kroner.

I vinter fikk Kommunal Landspensjonskasse (KLP) konsesjon fra Kredittilsynet for å etablere bankvirksomhet. Den skal etter planen starte opp i andre halvår 2009.

Fem år

Nå har KLP Banken signert en femårig avtale med EDB Business Partner om leveranse av IT-løsninger og -drift.

Hvitvasking

Avtalen har en verdi på 70 millioner kroner og innebærer at EDB skal levere en komplett løsningsportefølje til den nye banken. Det omfatter blant annet bankkontorløsninger, nettbank, antihvitvask og korttjenester.

Kreditt

Banken tar i bruk en ny løsning for kredittforetak, og EDB skal i tillegg levere drift av bankløsningene.

Les mer om: