IKT

IT-fusjon

Det er svenske Scribona AB og PC LAN ASA som slår seg sammen.

Sammenslåingen skjer ved at Scribona gir et offentlig tilbud til aksjonærene i PC LAN ASA om kjøp av samtlige aksjer i PC LAN ASA. Betalingen skjer i form av aksjer i Scribona. Dersom eierne av PC LAN aksepterer, vil PC LAN-aksjonærene sitte med 27 prosent av stemmene og 34 prosent av kapitalen i Scribona.

Tilbudet priser PC LAN til 308,5 millioner kroner ut fra valuta- og aksjekurser 2. februar.

Les mer om: