Isvann og kulde

Firmaet har enerett på import og distribusjon av General fra Fujitsu-General Ltd.

I tillegg markedsfører de kjøle- og fryserom, sval og kjøl kuldeanlegg, aircondition, avfuktere, befuktere, kondenseringsenheter for ventilasjon, isvannmaskiner og portable kjølemaskiner.

Les mer om: