Isolering og branntetting

Derfor har firmaet utarbeidet beskrivelser for branntetting og isolering av VVS-utstyr.

Et nytt program for isolering av VA-ledninger vises. Isolerte, grunne ledninger gir store besparelser.

Det er også kommet en bøyelig glassullrørskål. Likeså ny kondensisoleringsmetode med cellegummi og lydisolering med en ny lydfelleplate.