NATURVITENSKAP

IR forutser vulkanutbrudd

En dag før den aktive vulkanen Mt. St. Helens i staten Washington den 1. oktober tok til å gulpe, var NASA på plass med infrarøde kamera plassert i en Cessna Caravan propellmaskin.

Maskinen fløy gjentatte ganger over hullet og tok vertikale IR-bilder.

IR-bildene viste det som øyet ikke så: En massiv oppbygging av glødende steinmasser og lava rett under overflaten nede i den gamle domen, et enormt hull som er resultatet av sprengingen for over 24 år siden.

Da fløy hele toppen av Mt. St. Helens og la øde en skog på hundre tusen mål, og drepte 52 mennesker. Nå vokter amerikanerne vulkanen dag og natt.

- Vi spår at et utbrudd er svært nær forestående, sier Steve Hipskind som er sjef for Earth Science Division ved NASA Ames Research Center.

Vulkanologene antar at det kommende utbruddet ikke blir like voldsomt som det forrige, fordi det ikke ligger et like tungt og massivt lokk over de aktive lavamassene.

Og nå er de altså på plass, vokterne, med smart teknikk opprinnelig utviklet av amerikanerne for å avsløre den kalde krigens russiske panservogndivisjoner truende oppmarsjert i de øst-teutonske skoger.