Telefonene har endret seg siden Graham Bells tid. En av Ciscos nyeste modeller ser slik ut.

IP-tjenester øker

  • ikt

Etterspørselen etter båndbredde øker voldsomt. Det merker blant andre BaneTele.

-Dette skyldes først og fremst nedgang i pris og økt nytteverdi, sier Erlend Sogn, salgs- og markedsansvarlig i BaneTele.

Bruk av IP eller Internet Protocol, som felles kommunikasjonsplattform, gjør at bedrifter og offentlige virksomheter i økende grad samler telefoni, videokonferanser, datakommunikasjon og Internett i ett nett.

IP har godt og vel tatt igjen de andre nettverksprotokollene i kvalitet, og har langt forsprang når det gjelder lønnsomhet.