Inviterer til konkurranse om geografiske informasjonssystemer

Regjeringen ønsker å få flere til å ta geografisk informasjon i bruk. Har du en nyutviklet app eller et annet produkt der GIS er sentralt kan du melde deg på konkurransen inntil 7. oktober.

Inviterer til konkurranse om geografiske informasjonssystemer
Kombinasjonen av kartdata, kunstig intelligens og høy interesse for sportsfiske har gitt tung pris til Fiskher. Nå er det ny runde i konkurransen om smart bruk av geografiske informasjonssystemer. Foto: Fiskher

Det er Nasjonalt geodataråd som sammen med Kommunal- og distriktsdepartementet for tredje gang lyser ut konkurransen som er åpen for både private aktører og offentlige etater.