Inviterer til innspill og samarbeid

Sintef vil ha råd av industrien om hvordan de skal bruke 60 millioner kroner årlig for å utvikle morgendagens havvindturbiner.

Inviterer til innspill og samarbeid
Forskningsleder John Olav Tande hos Sintef Energi inviterer industrien til å gi råd og innspill om hvordan det nye forskningssenteret for havvindkraft bør innrettes. Foto: Atle Abelsen Bilde: ATLE ABELSEN

I 2017 avslutter Sintef og CMR de to store forskningsprosjektene NOWITECH og NORCOWE. Disse to er såkalte FME-er (Forskningssenter for miljøvennlig energi) med åtte års løpetid. Nå har de to forskningsinstitusjonene og deres forskningspartnere gått sammen om en søknad til Forskningsrådet om en ny FME, COWINER.

Industripartnere

– Vi har allerede med oss en del industripartnere i søknaden, men det er plass til flere, sier senterleder John Olav Tande i NOWITECH under Ifeas årsmøte. Han henvender seg til salen, og utvider invitasjonen:

– Vi inviterer også både leverandører og industribedrifter til å gi råd om hvordan denne FME-en bør utformes. Det følger ingen forpliktelser om å være med å finansiere, om en bare ønsker å være med og gi råd.

Viktig rolle

Under foredraget understreker Tande automatiseringsindustriens viktige rolle og bidrag til å gjøre havvindteknologien konkurransedyktig. – Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold beløper seg til rundt en firedel av totalkostnadene. Det er nødvendig å minst halvere totalkostnadene, først da blir dette konkurransedyktig med andre nye energikilder. Industrien har mål om å oppnå dette innen 2030. Der kan fjernstyring, automatisering og «remote presence» være nøkkelfaktorer.

Tande peker på at offshore vindkraft er i en oppstartfase sammenlignet med vindkraft på land, og med store muligheter for norsk industri til å komme inn som leverandører.

Les også Hybridsystem gir økt energiutbytte