NETTARKIV

Inviterer til idédugnad

Har du forslag til saker innenfor temaet Teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunn og individ , vil Teknologirådet gjerne høre fra deg.

Alle kan komme med forslag til prosjekter. Fristen for innlevering er 15. mai.

– Formålet er å hente inn forslag til prosjekter som enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller offentlige instanser mener trenger offentlig oppmerksomhet, skriver Teknologirådet i sin invitasjon til folket.

Utvalgte prosjekter vil danne grunnlag for utredninger eller arrangementer i regi av Teknologirådet; eksempelvis eksperthøringer eller lekfolkskonferanser, og presenteres overfor politiske myndigheter og offentligheten generelt.

Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ for teknologivurdering.

Av prosjekter som Teknologirådet har satt søkelys på så langt er:

- Moderne medisin og bioteknologi i toppidretten

- Eldre i informasjonssamfunnet

- Smarthusteknologi i boliger for eldre og demente

- Genmodifiserte matvarer

- Internett og energibruk

- Fremtidens oppvarming av boliger og arbeidsplasser

- Hydrogensamfunnet/brenselsceller

Les mer om: