Investerer 38 millioner

Investerer 38 millioner
VEKST: Nycomed investerer 38 mill. kroner for å møte markedets behov for kalsium. Illustrasjonsbilde Bilde: mona sprenger

Nycomed:

  • Nycomed ble etablert i Norge av farmasøyten Morten Nyegaard i 1874.
  • Nycomed har hovedkvarter i Zürich, virksomhet i mer enn 50 markeder, leveranser til mer enn 100 markeder og ca. 12 000 medarbeidere. Nycomed er blant de 25 største farmasiselskapene i verden.
  • Nycomed leverer et bredt spekter av medisiner med hovedvekt på hjerte/kar, mage/tarm, osteoporose, luftveier, smerte og kirurgisk plaster og er i tillegg en stor leverandør av reseptfrie legemidler og handelsvarer til apotek i utvalgte markeder.
  • Omsetningen i 2009 var på 3,228 milliarder euro. Resultatet før renter, skatt og avskrivninger var på 1 075 millioner euro.
  • I Norge har Nycomed ca 480 medarbeidere og produksjon i Elverum og i Asker. Driftsinntektene utgjorde ca. 1,7 milliarder kroner i 2009.

Kilde: Nycomed

Nycomed investerer 38 mill. kroner for å møte markedets behov for kalsium og ansetter flere medarbeidere i produksjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

De siste 25 årene har Nycomed produsert 17, 9 milliarder kalsiumtabletter i Asker, og det er fortsatt mer lønnsomt å produsere kalsium i Norge enn å flytte produksjonen ut. Nå investerer konsernet 38 millioner kroner, for å øke kalsiumproduksjonen ved fabrikken i Asker.

Marked i vekst

I fjor solgte Nycomed for første gang kalsiumtabletter for over én milliard kroner.

Dette er et marked som øker med cirka ti prosent i året, og Nycomed anslår at verdensmarkedet for kalsiumtyggetabletter til å ligge på om lag 16 milliarder kroner ut fra fabrikk.

I 2010 produserte Nycomed i Asker i overkant av 2,1 milliarder kalsiumtabletter, eller 3 700 tonn. Kalsiumtabletter fra Asker blir solgt i rundt 50 markeder.

Centre of competence

Satsningen i Asker skjer samtidig med at Nycomed bygger et stort produksjonsanlegg for blant annet kalsium i Russland. Anlegget står ferdig i 2014, mens investeringene i Asker får effekt i løpet av 2012.

Fabrikken til Nycomed i Asker er såkalt centre of competence innen kalsiumproduksjon for Nycomed-konsernet, og de 38 millionene skal investeres i godt utprøvd teknologi.

Fabrikken får i løpet av 2012 får en ny granuleringsmaskin og en ny tablettmaskin og øker kapasiteten med cirka 40 prosent.

Nyansettelser

Ved anlegget i Asker er 170 personer direkte involvert i produksjonen drift og vedlikehold. Nå skal Nycomed ansette inntil fem nye medarbeidere.

Kalsiumtabletter brukes ved behandling og forebygging av benskjørhet eller osteoporose. Rundt halvparten av kvinnene og en tredjedel av mennene får osteoporose.

Kalsium skal helst tas i kombinasjon med D-vitamin, og fabrikken i Asker produserer kalsiumtyggetabletter med og uten D-vitamin.