IKT

- Internettrevolusjonen fortsatt foran oss

I hvert fall ifølge Barry M. Schuler, en av toppsjefene i USAs mest suksessrike internettselskap, America Online. Schuler, som er president i Interactive Services Group i AOL, ser for seg at Internett vil gjennomsyre alle sider av menneskets liv om fem–ti år.

– Den neste internettrevolusjonen vil langt, langt overstige alt vi har sett de siste fem årene, utbasunerte han i et foredrag under Internet World Fall 2000 i New York denne uken.

Som eksempel trakk han frem dagens situasjon i hjemmet, der de fleste av oss har fire typer bokser: TV, musikkanlegg, telefon og PC. Om fem til ti år vil alle disse være bygd på samme type teknologi, koblet til et bredbåndsnett.

– Internett er teknologien som får alt dette til å skje, sier han.

Samtidig rettet han kritikk mot nettopp internettbransjen, som han mener er for opptatt av teknologiske løsninger for teknologiens skyld.

– Vi kan ikke utvikle for teknologene, men må gjøre det for vanlige forbrukere. Vi må gjøre det enkelt og lett tilgjengelig for alle, sier han.

På dette området kan AOL snakke med tyngde. Det eldste online-selskapet i USA har i dag 25 millioner brukere som alle betaler for å være tilknyttet Internett, enda det finnes en rik flora av gratis alternativer. AOL har 1,7 millioner samtidige brukere. Hver dag sendes eller mottas 150 millioner e-post og brukerne er innom 7,5 milliarder sider daglig.

– Det er derfor de vanlige brukerne og ikke næringslivet som har drevet frem internettutviklingen. Vi ser en hvileløs endringsbølge når det gjelder bruken av Internett.

Schuler deler ikke pessimistenes syn på den videre utvikingen av e-handel til forbrukerne. AOLs undersøkelser viser at 56 prosent av nettbrukerne nå har foretatt handel over Internett. Det er en fordobling av andelen for to år siden ifølge Schuler.

Og: 75 prosent av alle som handler på nettet har gjort det i pyjamasen.

Annonsering på nettet som det siste året har vært ansett som en lite interessant inntektskilde for internettselskapene, vil fortsatt vokse kraftig, spår AOL-toppsjefen. – 73 prosent av annonsørene forventer at de vil øke budsjettet for annonsering på nettet. Det er mye mer enn noen annen mediekanal., sier han.

Les mer om: