ENERGI

Internasjonal vannkraftsatsing

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
28. juni 2002 - 07:10

Statkraft og Norfund har gått sammen om å etablere selskapet Statkraft Norfund POWER Invest AS (SNPI). De skal ha like eierandeler i selskapet, som får en startkapital på en milliard kroner.

Statkraft har lang erfaring i prosjektering og drift av vannkraftanlegg både i Norge og Asia, mens Norfund skaper økonomisk vekst i utviklingsland gjennom å investere i bedrifter.

Både konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft og adm. direktør Per Emil Lindøe i Norfund mener at deres felles kompetanse er et godt grunnlaget for et selskap med et stort utviklingspotensial i en verden som etterspør stadig mer ren og fornybar energi.

Veksten i elektrisitetsforbruket i utviklingsland er anslått til mellom fire og fem prosent pr. år frem mot år 2020, noe som er mer enn dobbelt av ventet vekst i den industrialiserte verden.

Mange eksisterende energiselskaper ser også behov for tekniske oppgraderinger og konsolidering av eierstruktur, og åpner for mulige oppkjøp. Norsk kompetansenettverk, både industrielt og på konsulentsiden, vil derfor kunne utnyttes og styrkes gjennom SNPIs planlagte internasjonale satsing, heter det i en pressemelding.

Arve Johnsen er styreleder for det nye selskapet, mens konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen blir nestleder. Siviling. Øistein Andresen, som har bred erfaring innen kraftsektoren, er ansatt som adm. direktør. Nøkkelpersoner fra Statkraft International og Norfund vil gå inn i SNPI som allerede er operativt.