SAMFERDSEL

Intercity-tog prioriteres

VINNEREN: Intercity-strekningen på Østlandet er den klare vinneren i den nye Jernbaneplanen.
VINNEREN: Intercity-strekningen på Østlandet er den klare vinneren i den nye Jernbaneplanen. Bilde: ANDERS J. STEENSEN
Anders J. Steensen
13. okt. 2005 - 14:01

Ringeriksbanen er foreløpig skrinlagt.

Til tross for tidligere vedtak i Stortinget om utbygging av Ringeriksbanen, budsjettforliket mellom AP-SV i 1993, prioriterer Killi pendlertraffikken rundt de store byene. Først og fremst østlandsregionen prioriteres og vil få nær 15 milliarder av investeringene.

Pluss 60%

Stortinget vedtok en opptrappingsplan for jernbanen da den behandlet nasjonal Transportplan 2006 - 2015. Vedtaket innebar at investeringene økte med 61 prosent, fra 16,4 milliarder til 26,4 milliarder kroner.

Det nye trafikkkommunikasjonssystemet GSM-R er budsjettert til hele 776 millioner kroner.

Tog mer konkurransedyktig

Killi sier i en kommentar at han vil prioritere jernbanen kjerneområder, hvor mulighetene er best for å ha et konkurransedyktig tilbud:

– At trekantsambandet mellom Hamar, Skien og Halden stikker av med mer enn halve kaka er naturlig, siden politikere og Stortinget ønsker at jernbanen skal være et konkurransedyktig alternativ til privatbilen. Da må togene gå i rute, samtidig som rutetidene må ned.

2,6 mia pr år

Ifølge Jernbaneverket innebærer den nye planen en modernisering av de mest traffikerte strekningene i Norge. Sammen med bedrede driftsrutiner og mer målrettet vedlikehold, blir jernbanenettet tilrettelagt for konkurranseutsetting.

For å få til en koordinert utbygging ønsker Killi at midlene fordeles likt over hele perioden med 2,6 milliarder kroner årlig.

Les mer om: